4. marts 2024

Per Nørgaard Andersen

Om Per Nørgaard Andersen

Per Nørgaard Andersen er næstformand for Liberal Alliance på Sydamager. Per er opvokset på Mors, men han har siden sin Cand.merc.-studiet primært boet i København afbrudt af nogle år i udlandet. Han er far til 2 voksne piger, Freja og Mia, og Carl på 1 år. Per stiller op som folketingskandidat i Københavns Storkreds.

Uddannelse og karriere

Per blev medlem af Liberal Alliance omkring 2010, men han er først blevet aktiv i partiet i kølvandet på det seneste folketingsvalg i 2019.

Per er major i Reserven ved Forsvaret og tilknyttet NATO hovedkvarteret i Stettin i Polen, som har ansvaret for forsvar af de tre baltiske lande og Polen. Herudover er Per selvstændig erhvervsdrivende indenfor ejendomsudvikling og drift.

Per er vinterbader og har igennem 8 år siddet i bestyrelsen for Det kolde Gys, som tæller 6000 medlemmer i København.

Mærkesager

Effektivisering af den offentlige sektor

Per mener, at vi skal have en slankere og mere effektiv offentlig sektor, hvor de ansatte i vores fælles virksomhed i højere grad tager ansvar for de opgaver, de er sat i verden for at forvalte til fællesskabets bedste. De offentligt ansatte skal demonstrere service fremfor myndighed. Ingen grene af den offentlige sektor kan sige sig fri for at blive bedre og mere effektiv.

Styrkelse af videnssamfundet

Ifølge Per er det essentielt, at vores uddannelsessystem sikrer, at alle unge mennesker i Danmark motiveres til at få en uddannelse. Alle – uden undtagelse – bør få en uddannelse. Vi skal have et forskningsmiljø i Danmark, som motiverer de dygtigste til, at Danmark også i fremtiden er kendetegnet ved, at vores kerne kapacitet og vigtigste råstof er knowhow og en arbejdsstyrke, som ikke findes bedre uddannet andre steder i verden.

Arbejdsmarkedet

Per er af den grundholdning, at alle i vores samfund kan noget, og at alle kan og bør bidrage til vores fællesskab til gavn for både fællesskabet, men i højere grad til fordel for det enkelte individ. Det skal tilmed gøres attraktiv at gøre en ekstra indsats, hvad enten man er på arbejdsmarkedet eller er gået på pension.

International samhørighed

Et andet område, af stor interesse for Per, er Danmarks internationale samhørighed, herunder vores forankring i EU, NATO, WTO og FN. Per har arbejdet for EU og FN under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien og har på egen krop erfaret værdien af og kompleksiteten i internationale relationer og konflikter.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN