21. februar 2024

Mogens Aaby

Det stærke civilsamfund

Jeg ser et frit Danmark, med frit erhvervsliv og  frie borgere. Et Danmark hvor den enkelte borger tager ansvar for sig selv og sine nærmeste og samtidig viser omsorg for de som har behovet. Et Danmark hvor det private erhvervsliv løser samfundets opgaver. Også opgaverne vedr. uddannelse, pleje, pasning og sundhed. Et Danmark hvor fællesskaber opbygges nedefra. Vel og mærke som private fællesskaber ved frivillig deltagelse. Et Danmark hvor borgeren, på én gang, respekteres som et selvstændigt frit individ og samtidig vil tolerere sine medborgere, og gengælde respekten for dem som frie borgere. Et Danmark med borgeren i centrum.

Det sunde udgangspunkt

Udveksling, af varer og tjenesteydelser, mellem mennesker, er selve fundamentet for fred, frihed og udvikling. Det er denne udveksling som vi i dag kalder erhvervslivet. Og; det er dette erhvervsliv der skaber både vores egen velstand, vores fælles velstand og sammenhængskraften i samfundet. Danmarks virksomheder sikrer hele samfundets indkomst gennem produktion, løn, overskud og investeringer.

Sammen med familien er arbejdspladsen, og dermed virksomheden, kernen i en borgers liv. Her mødes menneskers forskellige kompetencer. Her mødes ejere med medarbejdere og medarbejdere med ledere. Her mødes initiativ og arbejdsomhed. Her mødes kreative ideer med faglighed. Her trives entusiasmen for at skabe værdi for sig selv og for det arbejdsfællesskab man frivilligt indtræder i. Erhvervslivet er vort samfunds fundament.

Transformation

Jeg  vil arbejde for de bedste rammer for et frit, mangfoldigt og uafhængigt erhvervsliv. Og; jeg vil arbejde for de bedste rammer for familien og den fri borger. Staten skal mindskes markant, til fordel for civilsamfundets vækst. Hovedparten af statens serviceydelser skal løses af det private erhvervsliv. Skatter og afgifter reduceres til maks. 37 % for borgere og 0 % for virksomheder. Borgerne overlades mere ansvar for egen velfærd, sundhed og alderdom gennem frie valg. Hvad enten det er for egne penge eller for skattemidler.

Lovjunglen minimeres og den offentlige administration reduceres til det absolut nødvendige. Skoleuddannelsen tager sigte på at lære vores børn hvordan samfundet fungerer og hvor værdierne skabes. Myndighedernes opgaver med sundhed, pasning, uddannelse, forsyning, administration samt pleje for ældre, syge og handicappede udliciteres til private aktører og selvejende institutioner. Nødvendige offentlige beslutninger uddelegeres til lokalområder så tæt på borgerne og selve problemstillingen som muligt. Skal der foretages borger-vurderinger skal det ske af fagfolk som er uafhængige af myndighederne. Danmark skal frigøre sig af ødelæggende internationale politiske samarbejder og konventioner og staten skal hovedsageligt optræde som serviceorgan for civilsamfundet med information og opsætning af få og enkle lovmæssige rammer.

—-

Mogens Aaby er fra 1965. Gift siden 1995 og har 3 voksne børn. Han er født og opvokset som købmandssøn i Nyborg på Fyn. Erhvervserfaringen er bl. a. købmandskommis, arbejdsmand på kommunekemi, værnepligtig ved Livgarden, tjener og senere blev han bogligt uddannet på Handelshøjskolen v/ Aarhus Universitet. Mogens Aaby fortsatte, efter Handelshøjskolen, sit erhvervsforløb bag et kasseapparat i Føtex og med en trainee uddannelse i Salling Gruppen. Siden har han arbejdet indenlands og udenlands med detailhandel, fødevareproduktion, land- og skovbrug samt handel og atter handel. I dag er Mogens Aaby beskæftiget med bestyrelsesarbejde og rådgivning i en række, internationalt orienterede, skandinaviske virksomheder.

Han startede sin politiske karriere som 10 årig i 4. klasse på Borgerskovskolen i Nyborg hvor han vandt skolens prøvevalg som Fremskridts-politiker og bannerfører for Mogens Glistrup. I gymnasiet blev han stiftende medlem af Konservativ Ungdom og ved hans første stemmeafgivelse i 1984, som var valg til europaparlamentet, stemte han, som glødende EU-modstander, på kommunisten Jens Peter Bonde der repræsenterede folkebevægelsen mod EF. Før han havnede hos Danmarks ægte borgerligt liberale parti Nye Borgerlige var han nogen år et aktivt medlem af Liberal Alliance.

Mogens Aaby er valgt som Nye Borgerliges spidskandidat i den Vestjyske storkreds. Det betyder han er på stemmesedlen i Ringkøbing, Holstebro, Skive, Lemvig, Struer,  Herning, Ikast, Silkeborg, Viborg og omkringliggende byer.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN