27. februar 2024

Lise-Lotte Leervad Larsen

Jeg er gift med Malte og sammen har vi 5 børn, Hasse, Magne, Tilde, Aske og Snorre. Derudover bonussøn Roar, svigerdatter Bolette og 2 børnebørn Agnethe og Dagmar. Jeg er 47 år, og er født og opvokset i Randers.

Til daglig er jeg ansat hos Dansk Center for Undervisningsmiljø. Jeg er uddannet socialrådgiver og har siden hen taget en HD i økonomi.

Jeg er energisk, vedholdende, arbejdsom og lyttende. Jeg er en holdspiller og tror på dialog, stærke fællesskaber og samarbejde både internt og eksternt.

Min fritid bruger jeg på gåture, løb, strikketøj og familien.
Jeg stiller op igen fordi vi sammen fortsat har meget at kæmpe for – vores børn og unges trivsel, sundhed og muligheder for at deltage i fællesskabet og fritidslivet. Vi er godt på vej og vi skal have alle med.
Som mor til 5 har jeg mange erfaringer med den nære velfærd i Randers, hvad enten vi taler børnehave, sundhedscenter eller folkeskole. Jeg ved, hvor vigtigt det er, at børnenes tid i folkeskolen er god og tryg, og at der er plads og tid til alle. Folkeskolen binder vores samfund sammen og det er her fundamentet til det gode voksenliv dannes, uanset om vejen går gennem en faglig eller boglig uddannelse.
Give vores børn og unge et godt børne- og skoleliv i ordentlige rammer
Som mor til 5 ved jeg, hvor vigtigt det er, at børnenes tid i folkeskolen er god og tryg, og at der er plads og tid til alle. Folkeskolen er bindeleddet i vores samfund. Det er her børnenes fundamentet til et godt voksenliv dannes, uanset om vejen går gennem en faglig eller boglig uddannelse.
Gode børnemiljøer og undervisningsmiljøer er den røde tråd i både mit politiske og arbejdsliv, men også fritidsliv. Ligesom vi voksne har ret til et godt arbejdsmiljø, så mener jeg også, at vores børn skal have ret til et godt arbejdsmiljø, uanset om det er i vuggestue, børnehave eller skole.
• Minimumsnormering, også i skolen
Erfaringerne fra coronatiden har vist os, at mindre grupper og flere voksne ude i klasserne har givet flere børn mulighed for at være en del af skolens fællesskab.
Vi ved at antallet af børn pr. voksen betyder noget – det gælder også i skolen.
Tid er helt afgørende for vores børn og unges mulighed for at få en uddannelse. Vi ved at uddannelse er den bedste beskyttelsesfaktor mod udsathed. Med mindre end 2 minutter til hver elev pr. lektion, er det svært for lærerne at nå rundt til alle og se dem i øjnene. Tid til at se og hjælpe alle børn i klassen er fundamentalt, og der er brug for mere tid, så vores unge mennesker får en uddannelse og har et godt afsæt ind i voksenlivet.
Vores børn skal have en hverdag, hvor de voksne har tid til at se dem i øjnene, tid til et kram og omsorg, når der er brug for det.
Ønsker vi et godt seniorliv, er vi afhængige af, at vi har nogle som kan sikre os det. Derfor er investeringer i børn og unge ikke kun godt for det enkelte barn men for os alle som samfund.
•  Styrke vores foreningsliv og give alle børn lige adgang til et sundt fritidsliv
Børn og unges idrætsdeltagelse over år har og er fortsat faldende. Op imod 1/6 forlader folkeskolen uden tilstrækkelige færdigheder. Mange af vores børn er IKKE aktive i en forening – er det mon de samme børn?
Som frivillig idrætsleder har jeg set, hvilken betydning foreningslivets sunde og dannende rammer har for vores børn. Jeg vil for arbejde for at flere børn og unge bliver aktive i foreningslivets fællesskaber.
•  Styrke indsatsen for at få børn og unge ud at motionere
Bevægelse er fundamentalt for vores børn. Overvægt og inaktivitet blandt børn og unge udfordrer både dem selv men også vores samfund. I min familie har vi haft overvægt tæt inde på livet, og kender derfor til nogle af de udfordringer vi som familie og barn har stået i og ved hvor afgørende det er, at vi som kommune hjælper familierne og barnet fx. gennem tilbud som Sundhedsplejens Overvægtsklinik.
Som borger mærker vi hurtigt konsekvensen af byrådets beslutninger. Vi skal derfor altid inddrage og lytte til borgerne, også børnene.
Jeg aktiv i følgende frivillige erhverv:
Skolebestyrelsesmedlem på Vestervangsskolen
Frivillig i Randers Freja Håndbold
Formand for Vestervangsskolens Venner
Ambassadør for Kræftens Bekæmpelse – Røgfri Ungdom
Vil du vide mere om mit politiske arbejde, har gode ideer, fortællinger eller jeg på anden måde kan hjælpe dig er du velkommen til at kontakte mig på telefon 21 48 28 86 eller mail LLLL@randers.dk
Vil du være med til støtte op om et stærkt politisk fokus på vores børn og unge og et stærkt foreningsliv, håber jeg du vil følge med her på Facebook og/eller Instagram


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN