21. februar 2024

Karen Schack Lindemann

Gift med Hans siden 1975. Vi har 2 børn og 4 børnebørn. Vi har boet midt mellem Galten og Skovby siden 1977.

For over 30 år siden stiftede vi en afdeling fa DUI Leg og Virke i Galten. Vi har stadig fornøjelse af hver uge at være sammen med op til 20 aktive børn. Vi arbejdet med teater opførsler og et bredt udvalg af kreative aktiviteter.

Mit motto er:

En blomstrende kommune.

Med det forstår jeg:

  • et rigt børneliv, hvor der er gode institutioner og skoler. Der skal være et bredt spekter af tilbud i fritiden, med vægt på tilbud, der giver barnet og den unge gode og sunde interesser.
  • et rigt foreningsliv, for alle generationer. Det opnår vi kun, når der er rigtig mange der er villige til at yde en kæmpe indsats b.la som ledere og trænere.
  • solide tilbud til de af os, der har brug for kommunens tilbud om omsorg og pleje.
  • en gedigen indsats for miljøet. Vi har de seneste år lavet mange tiltag for at tilgodese miljøet, det skal intensiveres så vi når klimamålene.
  • en understøttelse af de mange frivillige som gør en kæmpe indsats i det frivillige arbejde ikke kun i de mindre foreninger men også i Sølund Musikfestival og Smuk Fest.
  • by udvikling med liv mellem husene.
  • understøttelse af landsbyerne, så de kan blomstre.
  • hjælp og støtte til borgere, der gør en indsats for at få aktiviteter og udvikling i lokalområder a’la det vi gør i Projektforum Galten-Skovby.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN