27. februar 2024

Gunnar Lisby Kjær

Gunnar Lisby Kjær 52 år, gift med Helle Skovmose Kjær og har tre børn på henholdsvis 21-25-27 år.

Jeg er selvstændig og arbejder inden for VE branchen.

Kommunalt regi har jeg været med i byrådet i 12 år og i de seneste 5 år som formand for Social- & Sundhedsudvalget.

Jeg genopstiller til kommunalvalget fordi fordi jeg synes stadig at have noget på hjerte. Jeg vil specifikt arbejde for at få en plads inden for socialområdet igen, og gerne fortsætte som formand hvis mulighederne byder sig. Området er meget kompleks og kræver stor opmærksomhed at det politiske miljø, hvorfor kontinuitet er vigtig i udvalgsarbejdet.

I forgangne periode har der været arbejdet hårdt for at opkvalificere på Sundhedsområdet og dette arbejde skal forsætte.

Inden for Handicap & Psykiatri er det vigtig at kommunen i hele tiden er klar til omskiftelighed, opgaverne kan ændres på meget kort tid, hvorfor det er vigtig vi har den lokale VISO rådgivning i tæt tilknytning.

En af de største udfordringer vi står over for her og nu er rekruttering af medarbejdere inden for hele sektoren, navnlig ældreområdet og dele af psykiatri er hårdt ramt af personale mangel. På den lidt længere bane, skal vi fokusere på håndtering af flere ældre der tilgår området pga. den demografiske udvikling i kommunen. 25% af Lemvig kommunens borgere vil primo 2022 være over +65 år.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN