2. december 2022

Dorthe Wildt

Jeg vil arbejde for, at vore samfundsinstitutioner skal behandle alle os voksne som det, vi er (eller kan blive), nemlig ansvarlige mennesker, man kan have forventninger til.

Vi skal arbejde os hen imod en offentlig sektor og have lovgivere, der konstant søger at optimere systemer og processer, så bureaukratiet mindskes og i alle henseender anvender skatteindtægterne med stor respekt for de mennesker og virksomheder, der i kraft af deres arbejdsindsats har tjent penge, der kan beskattes.

Uddannelse af børn og unge

Folkeskolereformen har været utrolig dyr, ikke mindst indlæringsmæssigt. Dette er et kæmpe svigt af partierne bag reformen.

Vi har brug for en folkeskole, der fokuserer på kerneydelsen, nemlig at lære børnene at læse, skrive og regne samt få viden og kundskaber i skolens fag, således at de er i stand til at klare sig i deres videre uddannelse og i livet generelt som oplyste borgere.

Mange af de trivselsproblemer, der er i skolesystemet, skyldes efter min mening, at strukturerne er for løse og kravene for små. Alle elever skal kunne gå i skole og modtage undervisning, uden at dette umuliggøres af andre, der laver uro i klassen eller ikke gør deres bedste.

Afskaffelse af arveafgiften og frisættelse af efterladte, der selv kan klare bodeling

I kraft af, at vi har afgift på arv, er der opbygget et bekosteligt bureaukrati, hvor medarbejderne bruger mange ressourcer på nidkært at checke selv de mindste oplysninger. Lad os droppe misundelsen og sætte de efterladte, der selv kan klare bodeling, fri af systemet. Jeg ved af bitter erfaring, hvor meget bekymringer over arveskat og boopgørelse gør det endnu sværere, når man mister sine forældre.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN