30. maj 2024

Claus Bøgh Svenningsen

31 år, gift, byrådsmedlem i Lyngby-Taarbæk og sekretariatsleder i Nye Borgerliges sekretariat.

Danskernes frihed er under pres. Det gælder venstrefløjens trang til at ville bestemme over danskerne via højere skatter og indskrænkning af den personlige frihed – senest eksemplificeret med en komplet vanvittig håndtering af COVID med nedlukninger, mundbind og coronapas. Det har haft ubærlige konsekvenser for mange menneskers liv. Det kommer jeg aldrig til at glemme eller tilgive.

Det gælder islams stigende indflydelse på samfundet og en udlændingepolitik der sejler. Danskerne bør med rette kunne forvente, at gæster der ønsker at opholde sig her i landet forsørger sig selv og overholder vores lovgivning. Danmark skal føre en intelligent udlændingepolitik, der gavner Danmark og danskerne.
Stigende fødevare- og energipriser udfordrer danskernes privatøkonomi og frihed og i stedet for at sænke afgifter og handle, så sidder politikerne på hænderne.

Vores sundhedsvæsen og ældrepleje lider. Når medarbejdertrivslen mange steder er i bund, så går det ud over kerneydelsen til borgerne. Der er brug for et opgør med dårlig ledelse, kassetænkning og regneark.

Jobcentrene skal nedlægges – syge og nedslidte skal ikke piskes rundt.

EU tilegner sig dag for dag mere og mere magt over danskerne. For mig er det helt grundlæggende, at det er danskerne der skal bestemme i Danmark og ikke ansigtsløse EU-bureaukrater. EU skal hverken bestemme barselsregler, indvandring eller andet.

Der er masser af udfordringer at tage fat på, og hvis jeg får chancen for at kæmpe for danskerne på Christiansborg, så vil jeg gøre mit bedste for at få vredet armen om på venstrefløjen!


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN