27. marts 2023

Bettina Zarp

Bettina Barenkop Zarp

f. 1966

Valgt til byråd Egedal ved KV2017 (O). Medlem af Familieudvalget. Næstformand i Social- og Sundhedsudvalget.

Socialpædagogisk baggrund. Selvstændig konsulent som støttekontakt og rådgivning til børn og unge med psyko-/sociale problemer samt deres forældre. Engageret i frivilligt arbejde omkring udsatte, miljø og bæredygtighed.

Bor i Smørum. Mor til to voksne børn. Har været både plejemor og omsorgsperson for mange unge.

Mærkesager:
Social- og sundhedsområdet er min drivkraft. I den politiske model for Lokallisten Ny Egedal er min ambition et bæredygtigt og inkluderende lokalsamfund. Det tværpolitiske arbejde er vigtigt for mig – alle er lige værdige!

Jeg brænder for at nå de mennesker, der har brug for løft og omsorg.

Ansvarligt forbrug, grøn energi og økosystemer skal spire fra et nærværende lokalt fokus.

Lokallisten Ny Egedal giver plads og mulighed for lokalt fokus med robust udvikling af alle og få.

Tlf. 4167 9050
Bettina.Zarp@egekom.dk


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN