21. juli 2024

Anne Marie Geisler Andersen

MINE MÆRKESAGER
Klimaet og mistrivslen er vor tids største udfordringer. Jeg arbejder derfor benhårdt for den grønne omstilling og for at skabe bedre mental sundhed – ikke mindst for vores børn og unge.

KLIMAET
Klimaet er uden tvivl den største udfordring, vi står overfor. Det kræver politisk mod at træffe de nødvendige og til tider svære beslutninger. Men det mod skylder vi ikke mindst vores børn og de kommende generationer at udvise. Vi skal ikke blot arbejde mod CO2-neutralitet ved at omstille vores energiforsyning til vedvarende energi, blive bedre til at lagre ex vindenergi og ved at gøre det grønne valg til det lette valg. Vi skal også arbejde på at kunne hive CO2 ud af atmosfæren, så vi kan betale af på vores klimagæld.

BØRN & UNGES TRIVSEL
Den mentale sundhed har desværre længe været for nedadgående, og det er nu endeligt gået op for et flertal af politikere. Men det er ikke gjort med det. Det kræver i den grad handling; vi skal sikre hjælp til dem, der allerede har det rigtig svært, en tidlig indsats til dem, der risikerer at få det, og så skal vi turde se kritisk på, om vi har fået opbygget et samfund, der er bæredygtigt rent menneskeligt. Det gælder ikke mindst det høje tempo, og den perfektheds- og præstationskultur, som mange unge kæmper mod.
Bedre mental sundhed handler også om tidlig indsats og gode rammer for vores børn og unge. Derfor arbejder jeg for også flere voksne omkring vores børn i både dagtilbud og skoler. Alle børn skal opleve nærværende voksne, der møder dem, hvor de er, samt at være del at et stærkt børnefællesskab. Det er altafgørende, at vores børn og unge kommer godt på vej.

PSYKIATRI & HANDICAP
Det manglende fokus på psykiatrien var det, der i sin tid vakte mig politisk efter at have oplevet psykisk sygdom på tæt hold. Jeg oplevede, hvor tabubelagt det var, og hvor ringe hjælpen var. Det satte jeg mig for at gøre noget ved.
Vi skal have lavet en langsigtet plan for den psykiatriske indsats, som skal omfatte et bredt spektrum af indsatser lige fra en sammenhængende behandling af de allermest syge herunder ikke mindst mennesker med dobbeltdiagnoser og til de forebyggende tiltag til især vores børn og unge.
Også hjælpen til mennesker med handicap skal styrkes. Der skal tilføres midler til området, ligesom retssikkerheden skal i sikres. Hjælpen skal ikke blot have fokus på det hele menneske, men også på hele familien. For når et menneske rammes af enten fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, påvirker det i den graf også de pårørende. Derfor ligger indsatsen over for de pårørende mig også meget på sinde.

MIN POLITISKE DRIVKRAFT
Som sagt var det den manglende politiske opmærksomhed omkring psykisk sygdom, der fik mig ind i politik. Mine egne erfaringer med psykisk sygdom, er således min politiske drivkraft. Jeg er vokset op med en far, der har lidt af alvorlige depressioner og også har forsøgt selvmord – nogle oplevelser der på godt og ondt har præget mit liv. Selv har jeg været ramt af to depressioner og har også haft en ADHD-diagnose, hvis kriterier jeg dog ikke længere opfylder. Men det er nogle livsbegivenheder, der i den grad har givet mig retning i livet. Jeg brænder for at skabe bedre forhold for mennesker med psykisk sygdom og for generelt at bidrage til bedre mental sundhed.
Som 24-timersløber er jeg meget vedholdende. Den egenskab bruger jeg også, når jeg politisk kæmper for det, jeg tror på. For mig giver det allermest mening at kæmpe for bedre forhold for udsatte mennesker, som har svært ved at tale egen sag. Og jeg kan faktisk rigtig godt lide at løfte de sager, som ikke mange andre kæmper for – der føler jeg, jeg gør den største forskel.

HVEM ER JEG?
Jeg er opvokset i Nordsjælland, men bor i dag i Esbjerg, hvor min mand Morten stammer fra. Han er i dag overlæge på Esbjerg sygehus. Sammen har vi tre børn; Vigga på 11 år, Milla på 9 og Magne på 7. Vi bor lige nord for Esbjerg by sammen med vores hund Vaffel, som børnene har opkaldt efter doodlen i Ramasjang. Vi er en aktiv familie, der elsker at dyrke sport og tage på ture sammen fx shelterture, idrætshøjskole og aktive ferier. Selv er jeg gammel gymnast og nu gymnastiktræner – også for et par af vores egne – mens min mand er træner i den lokale fodboldklub. Jeg er også medlem af skolebestyrelsen, fordi jeg godt kan lide at engagerede mig i det lokale og i børnenes hverdag.
Tidligere har jeg været medlem af både Folketinget som psykiatri-, social- og handicapordfører samt medlem af Københavns borgerrepræsentation. I 2015 flyttede vi til Esbjerg, og i 2017 lykkedes det mig at komme ind i Esbjerg byråd, hvor der ellers ingen radikale var. Ved sidste valg blev jeg derudover valgt ind i regionsrådet i Region Syddanmark, hvor jeg nu sidder i tre fagudvalg og ikke mindst arbejder for bedre mental sundhed, ungetrivsel og den grønne omstilling.
Det giver så meget mening for mig fortsat at få lov at bruge mine erfaringer med psykisk sygdom til at skabe bedre forhold for andre.
Jeg håber en dag igen at kunne fortsætte kampen som medlem af Folketinget.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN