21. februar 2024

Anette Jensen Smith

Som menneske, og ikke mindst som politiker er det vigtigt for mig at være åben og ærlig om mine hensigter, om mine handlinger og om evt. fejl jeg begår undervejs. Jeg vil arbejde for at fremme en politisk kultur, hvor du som vælger får den respekt du fortjener som arbejdsgiver for de folkevalgte. Vi politikere er kun til i kraft af de stemmer vi får. Magtmisbrug og fordrejning af sandheden hører ikke til i politik. På samme måde er ansvarlighed i miljømæssige, sociale og økonomiske forhold (De tre bundlinjer), omdrejningspunkt i Alternativets politik. Der skal fortsat måles på økonomi, men i høj grad også på den sociale og miljømæssige tilstand.

Miljømæssig ansvarlighed: Jeg vil arbejde for et bæredygtigt samfund hvor innovative grønne ideér og virksomheder belønnes og hvor det altid kan betale sig at være ansvarlig. Danmark skal være et foregangsland, hvor innovation og iværksætteri skal blomstre. Vi skal udlægge flere områder til vild natur, for at redde vores truede dyre- og plantearter fra at uddø, og vi har travlt.

Sociale forhold: I lighed med en dygtig og ansvarlig virksomhed skal vi sørge for at ”arbejdsmiljøet” i samfundet er godt. Men også udenfor landets grænser, har vi et ansvar. Ligesom den ansvarlige virksomhed stiller krav til sine leverandører mht. børnearbejde, korruption, ligestilling mv., skal vi stille krav til vores samarbejdspartnere. F.eks. vil det give god mening at varsle intentioner om mindre samhandel med lande der overtræder menneskerettighederne og øge samarbejdet med de mest ansvarlige lande. Der hvor vi lægger vores penge, lægger vi også vores støtte.

Økonomisk ansvarlighed: Vores BNP (Bruttonationalprodukt) har hidtil været målestokken for samfundsøkonomisk fremgang. Denne anskuelse vil Alternativet gøre op med. Vores økonomi skal understøtte den menneskelige trivsel, livskvalitet og lighed, uden at det er på bekostning af økosystemernes bæredygtighed. Den økonomiske politik skal ikke fremme væksten, som vi kender det i dag. Den skal fremme en grøn og socialt bæredygtig omstilling af vores samfund.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN