19. juni 2024

Allon Hein Sørensen

FOKUS PÅ DEN GRØNNE DAGSORDEN
Vi skal værne om naturen, miljøet og klimaet – og Danmark
skal på verdensplan være ledende og et forbillede
for andre lande, når det handler om grøn omstilling.

Der skal sættes turbo på at omlægge vores energiforsyning
til bæredygtige kilder frem for fortsat at bruge sort
energi fra fossilt brændsel som olie, kul og gas.

Bæredygtighed skal tænkes langt mere ind alle steder i
vores samfund – og vi skal blive bedre til at genbruge og
genavende flere af vores ressourcer.

Der skal ske fundamentale ændringer i landbruget, og
vi skal ikke længere have verdenrekord i opdyrket land,
for at brødføde hele verden med animalske produkter.
Vi skal omlægge til 100% økologi, så vi slipper for farlige
sprøjtegifte i miljøet, vores grundvand og madvarer.

Flere områder skal udlægges til fri vild natur, så biodiversiteten
får de bedste forudsætninger og så flora og
fauna atter får de bedste muligheder for at trives.

Alternativet har påtaget sig opgaven som Danmarks
grønne vagthund på Christiansborg, og har gjort alle
andre partier grønnere. Den rolle skal vi fortsat udnytte
til politisk at skubbe på omkring den grønne omstilling.

KAMPEN MOD ØKONOMISK OG SOCIAL ULIGHED
I et samfund der kun over årene er blevet rigere, er
uligheden stik mod al logik og rimelighed desværre også
samtidig blevet væsentligt større.

Skiftende regeringer har over årene gennemført reformer,
der har marginaliseret et stigende antal befolkningsgrupper
– herunder ledige, psykisk syge, hjemløse, folk med
handicaps og mange andre, der ikke som udgangspunkt
står med de bedste kort på hånden.

Især de fattigste men også middelklassen oplever, at de
økonomisk står i stampe, mens de der i forvejen er de
rigeste, bliver endnu rigere. Derfor er der behov for, at vi
omfordeler fra de rigeste få procent til resten af samfundet,
så vi alle får glæde af den økonomiske vækst.

Samtidig skal vi forstærke vores sociale og sundhedsmæssige
sikkerhedsnet, så vi griber flere, der ellers risikerer at
falde gennem maskerne. Psykologhjælp såvel som tandlæge
finansieret over skatten giver ikke blot god mening,
det kan potentielt også spare samfundet for penge på
den lange bane gennem rettidig helbredsmæssig omhu.

Den nuværende beskæftigelsespolitik med de udskældte,
ineffektive og dyre jobcentre, har også behov for en revision,
hvor vi gør op med mistillid, tvang og sanktioner.

PERSONLIG FRIHED
Mens de fleste venstrefløjspartier tager udgangspunkt
i den klassiske socialisme eller endda til dels også kommunismen,
hvor staten og myndighederne generelt har
enorm indflydelse og kontrol over folks liv, mener vi
hos Alternativet, at det er borgernes ret selv at bestemme
så meget som overhovedet muligt, omkring
hvordan man ønsker at leve sit liv.

I bund og grund ved ingen andre, hvad der giver dig
den bedste livskvalitet – og derfor er det også kun rimeligt,
at du i højere grad selv har kontrol over dit liv.

Vi støtter op om, at det private kan supplere det offentlige,
om det så handler om skoler, plejehjem eller
andre ting – men under forudsætning af, at tilvalget af
det private ikke sker som konsekvens af et fravalg af
det offentlige, fordi man føler, at kvaliteten her er for
ringe, og man derfor vælger at flygte over i det private.

Det er også åbenlyst, at det ikke giver mening, at
danskerne gerne må drikke og ryge sig ihjel, mens et
nydelsesmiddel som cannabis til trods for at det ikke
årligt dræber tusindvis af danskere, stadig er forbudt.

Legalisering af cannabis er derfor også en naturlig del
af Alternativets politik, når det handler om frihed.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN