30. maj 2024

Hvorfor vente med at sætte normeringer op? Børnene har ventet længe nok!

Hvorfor skal vi vente helt til 2022 på at sætte normeringerne op i vores dagtilbud? Hvorfor ikke sætte i gang allerede nu i 2021? For Venstre er børnene vigtigere, og de skal ikke vente på, at politikerne går i budgetforhandlinger til efteråret for at lægge budget for 2022-2025.

Der er oplyst ca. 25 mio. kr. overførte midler på børneområdet i Hørsholm, som er blevet overført fra 2020 til 2021. Ca. 16 mio. kr. overført direkte til børneområdet, men 9 mio. er endnu ikke planlagt til børneområdet, så hvad venter vi på? For at overholde lovgivningen om kommende minimumsnormeringer mangler der 3 mio. kr., og de kan findes allerede nu, hvis der er politisk opbakning til Venstres forslag. 

I Venstre er vi reserverede over for tanken om detailstyring fra Christiansborg og mener, at vi selv har ansvar for at sætte barren for vores daginstitutioner i Hørsholm.  Børn er ikke ens, og der er forskellige behov. Børn skal mødes af et engageret og kvalificeret pædagogisk personale med tid og ressourcer til at sikre høj kvalitet, det har vores børn fortjent. 

Vuggestuer, dagplejere og børnehaver er en vigtig del af børnefamiliers hverdag. Daginstitutioner skal medvirke til at give vores børn en god begyndelse på livet og bl.a. forberede dem til det liv, der venter i skolen. Derfor skal Hørsholms daginstitutioner være af høj kvalitet, så familier trygt kan aflevere deres børn hver morgen. Pædagogerne og personalet skal have de fornødne færdigheder, så børnene er i trygge hænder hver eneste dag. 

Corona-krisen har vist, at det har været en gevinst for børnenes trivsel med flere voksne pr. barn, og det understreger behovet for at fremrykke bedre normeringer. Så hvorfor vente til 2022 eller 2023. Venstre håber på politisk opbakning til at komme ud over stepperne nu. Vores børn er vores fremtid. 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN