20. juli 2024

De unge arbejdstagere bliver svigtet

I de kommende år truer en dramatisk medarbejderflugt landets kommuner. På landsplan ventes 46.000 ansatte at gå pension eller efterløn inden for de næste fire-fem år, 100.000 medarbejdere er væk i 2030. Det vil sige at 13,4 procent af den samlede medarbejderstab i 2020 var over 60 år og hele 26,5 procent over 55 år.

Samtidig kan man konstatere, at i slutningen af 2020 og starten af 2021 steg antallet af ledige dimittender. Zoomer vi ind på administration viser de seneste tal fra Jobindsats.dk, at mere end hver femte af de 20-24-årige HK-medlemmer er langtidsledige. For de 25-29-årige gælder det for mere end hver fjerde.

Når man har spurgt de unge ledige hvorfor de ikke har landet et job, er årsagen nogenlunde samstemmende. På trods af endt uddannelse er den manglende erfaring den primære årsag til at de unges jobansøgninger frasorteres. Bladrer man en jobportal som eksempelvis jobindex.dk igennem og lytter lidt på vandrørene, er det samtidig påfaldende hvor mange genopslag der forekommer blandt jobs i kommunale administrationer.

Ved en grundig gennemgang kan jeg da også konstatere, at det er sjældent man støder på et job i en kommunal administration hvor erfaring med et IT-system eller en bestemt arbejdsgang ikke er et krav. Lytter man lidt på vandrørene igen er årsagen som oftest da også at de kommunale administrationer angiveligt er så pressede, at tiden ikke er der til at oplære nye medarbejdere. Tværtimod søger man i stedet erfarne folk der kan springe lige ind som en del af den efterspurgte drift. Kan man ikke godt betragte det som et problem?

Ikke nok med at det ser ud til at halte med fastansættelserne, er oprettelsen af nye elevpladser også for nedadgående i disse år. Åbner man seneste nummer af HK´s medlemsblad for kommunalt ansatte, kan man også der finde HK Kommunals formand Lene Roed sende en kraftig bredside af sted mod kommunerne. I 2019 indgik man på landsplan 3.216 elevaftaler hvor man kun indgik 3.020 i 2020. Det er en nedgang på 6 procent. Samtidig steg antallet af kontorelever i skolepraktik, altså elever uden en elevplads, med 7 procent.

Det er også galt i regionen hvor mange har måtte se langt efter en elevplads. Ifølge trepartsaftalen får virksomheder og statslige institutioner bøder hvis ikke de ansætter nok elever og bonusser den anden vej rundt. I en opgørelse fra 2019 kunne man konstatere at offentlige virksomheder indtog toppen på listen over bødestørrelser. Vores egen Region Sjælland indtog den kedelige førsteplads blandt regioner, førstepladsen som arbejdsplads på Sjælland og en samlet fjerdeplads. Her betalte man hele 1.214.779 Kr. til bødekassen, som følge af man i 2018 manglede hele 160 elever på tværs af de forskellige faggrupper. Et arbejde med at forbedre tilstanden i Region Sjælland skulle dog siden være blevet påbegyndt.

Konklusionen af ovenstående og om hvorvidt vi har et problem må næsten kunne stå for sig selv. Det gør den i hvert fald for mig. Tør man ikke at tage nogle chancer i administrationerne, ser vi da i hvert fald ud til snart at stå med en gevaldig udfordring.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN