20. maj 2024

De højere politiske vinde over de randrusianske landdistrikter

Liv i landdistrikterne har altid stået mit hjerte nært. Jeg glædes hver gang jeg er på tur som borger eller med det politiske arbejde og man møder engagerede ildsjæle i landområderne, hvor man brænder for faglighed og det lokale præg på produkter og service.

Som Venstres repræsentant for Randers i LAG Randers Favrskov i snart 4 år ser jeg meget spændt på hvad der venter os her i december, hvor vores nuværende lokale LAG sammensætning skal tages op og genovervejes på højeste politisk niveau.

LAG har blandt andet støttet Cold Hand Winery.

LAG står for ”Lokale aktions grupper” og vi i bestyrelsen tildeler midler til projekter i landdistriktet med midler fra ”Den europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikter”. I Randers har vi suppleret vores pulje med kommunale midler, så vi får en større pulje at dele ud af. En sidegevinst er at EU midlerne kan gå til erhvervsprojekter og de kommunale midler kan uddeles til foreninger. Vores LAG periode er forlænget til år 2022 med to ansøgningsrunder i foråret og så takker vi af med denne sammensætning.

Her i december bliver kriterierne fastlagt for de kommende LAG områder og så er det jo spændende om Randers kommune er blandt de heldige udpegede områder. Randers by som landets 6. største by kan give udfordringer i udpegningen, men en tredjedel af befolkningen bor i det store landområde af kommunen, så det bør trække op i udvælgelsen.

Randers prioriterer jo landområderne og de har især fået fokus efter at Landdistriktsudvalget blev oprettet i forrige byrådsperiode med Venstre for bordenden. Der er sket områdefornyelser i adskillige landsbyer, og puljemidler giver håb for foreninger og andre foretagsomheder. Støtte til små projektet giver tit anledning til, at større projekter sidenhen ser dagens lys. Midlerne tildelt i landdistriktet giver ringe i vandet og fører mere med sig.

Der skal ikke være tvivl om at vi i Venstre vil landdistrikterne og fortsat vil skabe udvikling med boliger, erhverv og fællesskaber udenfor Randers by med håb om, at de højere politiske vinde fortsat vil puste EU midler over vores store landbefolkning.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN