23. maj 2022

Vordingborg Kommune

Venstre stiller medlemsforslag om hjemmearbejdspladser

Pü det kommende kommunalbestyrelsesmøde har vi i Venstre anmodet om at fü en medlemssag pü dagsordenen.

Det er en sag vi glÌder os til at drøfte med vores kollegaer i kommunalbestyrelsen.

Vi vil gerne tÌnke langsigtet, og vi har alle lÌrt en del af det forgangne ür med corona. Mange vÌret nødsaget til at arbejde hjemmefra, og det har ogsü vÌret gÌldende for vores ansatte her i kommunen. Nogle undersøgelser peger pü en øget effektivitet, nür medarbejderne arbejder hjemmefra. Vi kender det fra os selv, at sidde i egne rammer uden at blive forstyrret af snak, telefoner og døre der übnes og lukkes, giver en mere effektiv arbejdsgang. Vi ved godt, at det er pü bekostning af det sociale samvÌr, men det kan vi oparbejde pü anden müde.

Müske man ikke skal arbejde hjemmefra alle ugens dage. Venstre vil derfor opfordre til, at man pü et dybere plan undersøger de muligheder, der er for hjemmearbejdspladser i Vordingborg Kommune samt undersøger, hvor mange der reelt kan og vil arbejde mere hjemmefra.

Det skal naturligvis i første omgang vÌre frivilligt for medarbejderne, om de ønsker en hjemmearbejdsplads. Vi ser det samtidig som en god müde at tÌnke kloge kvadratmetre og mulighed for fleksibel indretning i fremtidige byggerier.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN