30. maj 2024

Folketinget har behov for lægehjælp

Jeg har arbejdet i sundhedsvæsenet som læge og leder i 40 år. Jeg har set steder, hvor det ikke fungerer optimalt, og hvor medarbejderne flygter.

Jeg har også set steder, hvor personalet udvikler nye hurtigere og bedre patientforløb, der samtidig aflaster personalet, hvor nye medarbejdere står i kø, og ubesatte stillinger ikke findes.

Personalet har i alt for mange år oplevet en tiltagende arbejdsbyrde og et stigende antal kontroller og registreringer, der har flyttet personalets tid fra patienter til pc’ere.

Det er nødvendigt i langt højere grad at prioritere arbejdsmiljøet, så personalet fløjter på vej til arbejde, så de bliver udfordret og kan udfordre.

Sundhedsøkonomiprofessor Kjeld Møller Pedersen udtalte i 2007, at »det sidste sted de gode ideer bliver implementeret er på nabosygehusene«. Det er tydeligvis forsat gældende, men skal ændres snarest muligt.

– Hvis akut indlagte patienter placeres i en hvilestol og ses af speciallæge inden en time, kan 40 procent få timer senere rejse sig fra stolen og gå hjem uden at blive indlagt.

– Hvis patienter med kronisk sygdom, der kontrolleres på hospitalet, døgnet rundt kan henvende sig direkte til den afdeling, hvor de kontrolleres uden om vagtlæge og akutmodtagelse, reduceres indlæggelser og kontakt til vagtlæge og egen læge. Samtidig aflastes personalet på sygehuset, da de fleste opkald kan klares telefonisk.

– Hvis akutte medicinske patienter, der skal indlægges, får tilbudt en ambulant tid dagen efter, vil mange tage imod dette. Mens indlæggelser stiger på de fleste hospitaler, har nogle afdelinger knækket indlæggelseskurven og konverterer indlagte til ambulante. Alle burde gøre det samme uden »10 års forsinkelse«.

For at redde sundhedsvæsenet ud af den historiske krise skal desuden:

– Arbejdsmiljøet være 1. prioritet, så personalet ikke flygter fra hospitalerne.

– Kvindeløn afskaffes og erstattes med ligeløn.

– Alle yngre læger skal forbi en psykiatrisk afdeling i starten af uddannelsen, så psykiatrien får mulighed for at rekruttere et tilstrækkeligt antal læger.

– Akutklinikkerne udvides ved at akuthospitalerne i dagtiden på hverdage sender en ortopædkirurgisk speciallæge til den lokale Akutklinik, så langt flere kan behandles lokalt og undgå lange transporter, der medfører social skævhed i behandlingen. Det vil aflaste akuthospitalerne.

Dette – og meget andet – vil jeg med vælgernes hjælp arbejde målrettet for i Folketinget.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN