30. maj 2024

Tisvilde Hegn skal ikke indhegnes

Anja Rosengreen (SF) kritiserer et høringsbrev, som kommunen har sendt til Naturstyrelsen. Hun synes, at det er for kritisk og bekymrende. Det synes vi ikke i socialdemokratiet. Og de fleste af de ting, som SF går ind for – nemlig at bevare naturområderne, bliver jo netop anført i høringsbrevet.

I høringsbrevet står der, at Halsnæs Kommune værdsætter regeringens fokus på at sikre og forbedre naturen i Halsnæs Kommune. Men der står også i høringssvaret, at vi er imod initiativets planer om at skabe større indhegninger af den frie natur.

Vi er jo ikke imod at vi får en naturnationalpark. Men i loven og lovbemærkningerne står der intet om, at disse naturparker skal indeholde hegning af vildtlevende dyr. Tværtimod er der vide rammer for, hvordan den enkelte naturpark kan indrettes.

Derfor gør vi allerede nu Naturstyrelsen opmærksom på, at hvis de vælger Tisvilde Hegn, så skal det følges op af en tæt dialog med kommunerne om indretningen.

Vores indspark er, at store udsatte planteædere (som fx elge og vildheste) bag 2½ meter høje hegn er “no go”, fordi det er vigtigt, at både dyr og mennesker skal kunne bevæge sig frit. Vi er ikke imod får og kvæg bag klassisk kreaturhegn enkelte steder, hvor lysåbne områder skal holdes fri for skovvækst (som der fx er nu på mindre dele af skydeterrænet), men vildtlevende dyr skal ikke hegnes inde.

Indlæg på vegne af socialdemokraterne, Torben Hedelund, (byrådsmedlem)


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN