12. april 2024

Kulturpolitik er også socialpolitik

Kunst og kultur er vigtigt for Furesøs borgere. Jeg deler interessen – både for ældre og yngre medborgere. Og det er ikke bare skåltaler. Et enkelt eksempel er vores samarbejde på tværs af 10 kommuner – Kulturmetropolen – hvor vi umiddelbart før corona satte fulde sejl til KULTUR OG SUNDHED som et indsatsområde, vi kalder det” ET BEDRE LIV MED KULTUR”. Der er både tydelig forskning bag, og konkrete initiativer.

Jeg har derfor bl.a. været initiativtager til et fællesmøde mellem vores kultur- og socialudvalg, hvor vi fik præsenteret bl.a. “Kulturvitaminer” som er forløb, hvor borgere tilbydes oplevelser, ikke bare som fribilletter, men i guidede fællesskaber. Der er forløb for udsatte borgere, som f.eks. skal tilbage på arbejdsmarkedet efter lang ledighed, men også ensomme ældre eller unge, som har brug for fællesskab og nye oplevelser.

Senest har man i Aalborg lanceret kulturvitaminer for unge studerende og der er nok at tage fat på efter lange nedlukninger. Vi er ikke nået til en konkretisering i Furesø, fordi corona kom i vejen, men det vil Det Radikale Venstre tage fat på efter valget sammen med kulturinstitutioner, foreninger og samråd.

Formanden for Kulturelt Samråd, Ilse Schødt, har rejst et konkret forslag om at lave aktivitetstilskud eller kulturpas til ældre. God idé, lad os tage fat på de mulige løsninger sammen – både i folkeoplysningsudvalget og Kulturelt Samråd. Kulturpolitik er nemlig også socialpolitik.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN