20. april 2024

Hvad foregår der egentlig omkring Degnejorden?

Det er næppe gået manges opmærksomhed forbi, at der ikke er udbredt tilfredshed med den massive boligudbygning i Lejre By. Flertallet stemte for den maksimale boligudnyttelse på 96 boliger, mens vi i Venstre stemte imod, fordi vi – sammen med mange borgere – ønskede en væsentlig mindre tæt bebyggelse med grønne åndehuller.

Jeg husker fortsat de festlige billeder i aviserne, hvor der blev skålet i champagne i rådssalen mellem Core Property Management (CPM) v. direktør John Bødker, Degnejordens Bofællesskab (DB) v. Henrik Svanholm og borgmester, Carsten Rasmussen. Alt var godt og alle var glade for løsningen, hvor der også blev plads til den mindre lokale byudvikler og hans projekt, der lige taler ind i “Vores Sted-tanken”.

Efter en for nylig kort mundtlig orientering fra borgmesteren om udviklingen på Degnejorden, har jeg spurgt yderligere ind, fordi der er forhold, som undrer mig. Det samme har svaret gjort. Nu skal vi så på onsdag d. 5. maj i Økonomiudvalget – knap et halvt år efter champagnefejringen – behandle “et tilbud” fra CPM om opførelse af yderligere 5-15 boliger således, at det samlede antal boliger nu kan løbe op i 111 boliger! Det kan godt være, at CPM har lyttet sig frem til, at der er behov for mindre lejeboliger i Lejre By, men de har så til gengæld ikke lyttet til de mange kritikere af den i forvejen massive udbygning. Jeg finder det også bemærkelsesværdigt, at administrationen har hyret kommunens advokat til på forhånd at undersøge, hvorvidt ændringen er lovmedholdelig ift. det oprindelige udbud. Det fortæller, at den øverste ledelse i Lejre Kommune tilsyneladende ikke er helt uinteresserede i flere små boliger på Degnejorden. Det havde været passende at afvente Økonomiudvalgets indstilling, inden man sender penge efter en advokatvurdering.

Af sagsfremstillingen fremgår det noget overraskende, at advokaten, Core Property Management og administrationen ikke finder, at ovenstående er en væsentlig ændring, at der ikke bliver de store problemer med yderligere trafik og parkering – og vel nok allerværst, at en given ændring i lokalplanen skal gennemføres med en naboorientering! End ikke en nabohøring! Og så skal det også lige gå pokkers stærkt!

Jeg ved ikke, hvad der foregår, men det har jeg tænkt mig at finde ud af. Afslutningsvis kan jeg berolige Lejre Bys borgere: Venstre stemmer naturligvis imod dette forfejlede tilbud – og jeg håber, at et flertal vil gøre det samme.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN