20. maj 2024

Tredje Limfjordsforbindelse og +Bus sikret i nyt infrastrukturforlig

Jeg er rigtig glad og stolt over, at der nu er indgået et meget bredt transportpolitisk forlig på Christiansborg, hvor en af hjørnestenene er en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Aalborg og Nordjylland har virkelig brug for forbindelsen for at overvinde de store køer i Limfjordstunnellen og for at binde Nordjylland sammen.

Det er også rigtig godt, at forliget er så bredt funderet, at uanset hvilken blok, der har regeringsmagten på Christiansborg, så kan man regne med, at de infrastrukturprojekter, man har indgået forlig om, bliver gennemført. 50 års diskussion, usikkerhed, konfrontation og debat har nu fundet sin konklusion. Vi får en 3. Limfjordsforbindelse, og den kommer til at gå vest om Aalborg og over Egholm. Byggeriet går i gang i 2025 og slutter i 2032.

Det er ingen hemmlighed, at meningerne i Aalborg og Nordjylland gennem tiden har været delte, og at mange mente, at en anden linjeføring end den valgte er bedre. Jeg har rigtig stor respekt for de mange synspunkter, der er kommet frem, men er også meget bevidst om, at vi havde behov for at få fundet en afgørelse og få lavet en endelig konklusion.

Det har vi fået nu. Men jeg har lyttet meget til de mange input og kritiske indsigelser og gjort mig mange tanker. Jeg har derfor den ambition, at vi i den kommende tid skal arbejde målrettet for, at der skal etableres væsentligt mere natur på Egholm. Jeg tror, at der er mange muligheder for at få konverteret store dele af den landbrugsjord, der er på Egholm, til natur og rekreative muligheder. Det vil jeg arbejde for, så vi både får en 3. Limfjordsforbindelse og mere natur.

En 3. Limfjordsforbindelse er dog ikke det eneste, der er i transportforliget til Aalborg Kommune. Der er også en +Bus linje fra Bouet i Nørresundby over Limfjordsbroen, via Hobrovej, gennem City Syd og med endestation i Svenstrup, og afsat penge til støjbekæmpelse langs E45 ved Universitetsboulevarden og Øster Uttrupvej.

Jeg synes, at det er virkelig godt, at vores kollektive trafik på denne måde også bliver styrket markant. Jeg sidder tilbage med en følelse af taknemmelighed for, at regeringen og forligspartierne har lyttet til Aalborg og Nordjylland og investerer små 8. mia. i Aalborg Kommunes infrastruktur til nødvendige infrastrukturprojekter. Jeg må vist kigge lidt i historiebøgerne efter, om vi nogensinde har fået så stor en investering på én gang før. Tror det ikke.

Det er en stor gave, at staten investerer så meget i Aalborg Kommune, og investeringen kommer til at udløse en masse dynamik og muligheder. Mulighederne skal vi gribe, så vi kan få skabt den vækst og de arbejdspladser, som hele landsdelen tørster efter. En rigtig god dag for Aalborg Kommune og endnu en gang vil jeg udtrykke taknemmelighed overfor regeringen og forligspartierne på Christiansborg for en stærk og flot infrastukturaftale for Aalborg og Nordjylland.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN