30. maj 2024

Visioner

Af Stén Knuth

Byrådskandidat for Venstre

Hvis vi i fremtiden skal have råd til at pleje de ældre og handicappede, samt råd til investeringer, skal flere børn og familier lykkes. Vi skal investere og skabe sammenhænge mellem skole, idræt, foreningsliv og erhvervsliv, hvis flere børn skal lykkes. Og det skal de.

Styrk ledelsen af skolerne, styrk og efteruddan folkeskolens lærere, træk mere idræt, foreningsliv og erhvervsliv ind i skolen, mere teknologi og teknologiforståelse, lær børnene sund konkurrence. Samarbejd med erhvervslivet om undervisningen i uddannelse og job, og styrk den praksisnære undervisning.

Styrk og dyrk børnenes interesser, væk med begrebet “ikke parat”, for alle børn er unikke og alle børn er parate til noget.

Væk med elevplaner og kvalitetsrapporter, væk med bureaukratiet, flere timer til undervisning, mere vejledning, mere erhvervspraktik, mere erhvervsliv ind i skolen, styrk overgangen til ungdomsuddannelserne, indfør kædeansvar, ingen ung må falde mellem to stole.

Den opgave vil jeg meget gerne være med at præge den næste valgperiode, også selv om jeg godt ved, at arbejdet med at få flere til at lykkes rækker ind i de næste valgperioder. Og så er det nødvendigt at vi nu grundlæggende får en samtale i byrådet, både om hvordan vi behandler hinanden, hvordan vi samarbejder og hvordan vi får styr på økonomien, så vi får råd til at investere i fremtiden, fordi det er sammen og i samarbejde vi skaber fremtidens unge, fremtidens arbejdskraft, til gavn for den enkelte, familien, vores medarbejderne samt borgere og virksomheder i Slagelse kommune.

Vi skal være stolte over at komme fra Slagelse kommune, både når det kommer til vores unges evne til at klare sig, og stolte over vores erhvervsliv, kultur og fritidsliv, idrætten og den velfærd kommunen yder, og ikke mindst stolte kommunens medarbejderes tilfredshed og lyst til at arbejde for borgerne og virksomhederne. Det kommer hvis byrådet samarbejder, og bærer samarbejde med stærke værdier som ordentlighed og ansvarlighed. For sammen er vi bedst.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN