30. maj 2024

Det frie valg består

Debatindlæg af Søren Heisel og Anne Hjorth, medlemmer af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet

Andreas Weidinger (K) og to repræsentanter fra to privatinstitutioner, Henrik Jensen og Rikke Rosengren, havde den 4. april 2021 et indlæg i Villabyerne vedrørende ‘Forbud mod private daginstitutioner’.

Ligesom SF’s Jonas Niemann, som har indlæg i Villabyerne den 7. april 2021, er Socialdemokratiet ganske uenig med de tre skribenter.

I indlægget beskriver de tre, at indførelsen af et forbud mod private daginstitutioner ikke handler om hverken faglige eller saglige argumenter, men om rendyrket ideologi – og at det frie valg dermed er afskaffet.

Det passer ikke. Tværtimod består det frie valg på dagsinstitutionsområdet, og kvaliteten bliver oven i købet forbedret.

Aftalen om lovbundne minimumsnormeringer, som er indgået mellem regeringen, Enhedslisten, Radikale, SF og Alternativet, gør nemlig, at minimumsnormeringerne fremrykkes til 1. januar 2024 (i stedet for 2025), og at normeringerne indtil da løbende skal forbedres. Minimumsnormeringerne skal gælde for kommunale, selvejende og privatinstitutioner.

Herudover er der i aftalen afsat en opkvalificeringspulje til uddannelse af mere pædagogisk personale, adgangen til meritpædagoguddannelsen gøres mere fleksibel, tilsynene med dagtilbuddene styrkes, og daginstitutioner, der har mange børn i udsatte positioner, får et ekstra løft.

Det fremgår også af aftalen, at det ikke længere skal være muligt for privatinstitutioner at trække overskud ud af institutionen og at privatinstitutioner fremover skal være organiseret som selvejende institutioner.

I Socialdemokratiet mener vi, at det er god fornuft, at de offentlige penge, der afsættes til at forbedre kvaliteten i daginstitutionerne – penge der afsættes til børnene – også går til børnene!

Der må være forskel på at drive virksomheder, hvor formålet er at tjene penge og på at drive en daginstitution, hvis formål er at passe og udvikle børn og ruste dem til fremtiden. Er det rendyrket ideologi?

Frem til 2005 var det ulovligt at trække overskud/profit ud af driften af daginstitutioner. 2005 var det år, hvor Anders Fogh Rasmussen og Venstre sammen med Konservative og Dansk Folkeparti vedtog loven, som gjorde det muligt at trække overskud/profit ud af daginstitutioner og drive daginstitutioner som en forretning. Var det rendyrket ideologi?

I Gentofte Kommune har vi 44 daginstitutioner. Mange med hver deres særpræg. 16 er kommunale og 28 er selvejende. Herudover er fem privatinstitutioner.

Så mon ikke det frie valg består?


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN