25. juli 2024

Handicapområdet må styrkes

Alt for mange borgere med fysisk og psykisk handicap får ikke den hjælp, de har behov for, og omfanget af fejl i kommunernes sagsbehandling er alt for stort. Gentofte er en af de kommuner med mange klagesager på social- og handicapområdet og i 40 % af sagerne blev de omgjort af Ankestyrelsen.

I 2021 rettede forældre til børn, unge og voksne med særlige behov en henvendelse til Gentofte Kommune i form at et klagebrev med 58 underskrivere. Forældrene har i samarbejde med Socialpolitisk Forum i Gentofte desuden indsamlet 40 vidnesbyrd, der viste, at der i kommunen er en meget kaotisk sagsbehandling, hvor borgerne ikke får den hjælp, de har ret til.

Retssikkerheden for mennesker med handicap har været kritisable længe. Derfor var det vigtigt for Enhedslisten at forpligte en ny regering på at rette op på forholdene, inden vi gav grønt lys for en S-regering i 2019.

Tre år efter er problemerne stadig ikke løst. En omfattende evaluering af området skulle skabe grundlag for en reform, men det løb helt af sporet, da regeringens politiske udspil helt berettiget blev mødt med hård kritik fra handicaporganisationerne. I sidste øjeblik, inden valget blev udskrevet, blev en række partier enige om en psykiatrireform, men den mangler stadig en varig finansiering, hvis udfordringerne på det område skal løses.

Op til valget har flere af de borgerlige partier fremlagt økonomiske planer, som betyder færre penge til den offentlige sektor. Derfor er det næppe fra den kant, at vi kan forvente markante forbedringer – trods de aktuelle valgløfter.

Hjælp til borgere med fysisk og psykisk handicap skal bygge på en specialiseret faglig vurdering, der ikke kan tilsidesættes af økonomiske hensyn. Derfor bør økonomien ikke være den enkelte kommunes problem, men finansieres solidarisk via finansloven.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN