20. april 2024

Vi skal have mere natur i Favrskov

På sidste uges byrådsmøde vedtog vi Biodiversitetsplanen for 2024 og 2025. En imponerende flot plan, hvor relativt få midler kan skabe utrolig meget.

Naturen er under pres, det er faktisk meget lidt ”rigtig” natur, vi har tilbage, og det er der forskellige årsager til. Vi er blandt andet et landbrugsland, og det skal vi også fortsætte med at være, for vi er rigtig gode til det.

Landbruget skaber vækst, arbejdspladser og velstand, og så har vi et stødt stigende fødevarebehov, hvor vi faktisk får behov for markant mere landbrug, end vi har i dag, for at mætte alle munde i fremtiden.

Men at have et stærkt og funktionsdygtigt landbrug har også haft en pris, nemlig på biodiversiteten og naturen. Arter uddør, og bierne forsvinder. Derfor skylder vi også naturen at give noget retur til den. Vi bliver formentlig også snart underlagt krav fra EU om, at 30 procent af vores land skal være natur, så vi kan jo lige så godt komme i gang.

Men vi har udnyttet næsten alt jord til, at mennesker kan bo der, eller til at der kan drives landbrug. Derfor skal vi også tænke langt mere multifunktionelle funktioner ind i brugen af vores jord.

Vi skal ikke udtage god landbrugsjord, vi skal til gengæld gå i dialog med landbruget, så vi får bibeholdt den gode jord og udtaget den mindre gode jord. Det er mit indtryk, at den dialog ønsker man faktisk at indgå, i hvert fald i Favrskov.

Og så skal vi indtænke natur og VE-anlæg sammen, for det behøves ikke gå imod hinanden, men kan godt gå hånd i hånd. Kan vi for eksempel skabe skov omkring vindmøller?

Kan vi skabe skov omkring solcelleanlæg, som både skærmer udsyn, men også skaber natur til vores borgere at færdes i samt en stærkere biodiversitet?

I Landsbyrådet, som jeg er formand for, har vi nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde for at identificere områder, hvor skovrejsning er muligt omkring vores landsbyer. Det er et arbejde, jeg ser frem til at gå i dybden med. Herudover skal arbejdsgruppen også kigge på regnvandsbassiner ved landsbyerne, som kan forskønnes med biodiversitetsformål.

Vi er altså også klar til at tage ansvar i Landsbyrådet, og jeg er klar til at tage ansvar i byrådet for, at vi også i fremtiden kan have en stærk natur og en bedre biodiversitet i dag. Men det skal være i dialog med vores borgere, det skal også være med et hensyn til vores borgere. Vi har masser af visioner for vores klima, miljø og natur i Favrskov, men det behøves ikke være modstridende med, at vi også husker vores borgere på vejen mod målet.

Den nye biodiversitetsplan er som sagt utrolig flot, synes jeg, men jeg kan også frygte, at vi spreder midlerne udover for mange projekter fremfor at snævre en smule ind og så være sikre på, at effekten er høj på det, vi så rent faktisk gør. Men jeg ser frem til at dykke mere ned i de her ting i fremtiden og til at se biodiversitetsplanen blomstre i Favrskov over de kommende år.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN