25. juli 2024

Tak for den ændrede kurs i vores parti

Den 22. maj 2013 havde vi en kronik i JydskeVestkysten under overskriften: “Vi siger nej tak til den nye offentlighedslov”. Sjældent har vi været så uenige med vores eget parti. Sjældent har vi været så kede af at få ret i en analyse. Sjældent har vi været så glade for, at vores parti har skiftet kurs. Tak for det Jakob Ellemann-Jensen og Venstre. Bedre sent end aldrig!

I kronikken gav vi blandt andet nedenstående analyse af det, som vi mente, var betænkeligt ved den dengang kommende offentlighedslov. En lov, som et stort flertal i Folketinget desværre vedtog i 2013 – trods massive folkelige protester.

Vi skrev blandt andet, at loven ville betyde “alvorlige begrænsninger i mulighederne for at få adgang til oplysninger om, hvordan kommende love bliver til. Loven vil ikke blot afskære borgernes og mediernes, men også almindelige folketingsmedlemmers – herunder oppositionspolitikeres – adgang til væsentlig information om lovgivningsprocesserne. Det giver dem ringere muligheder for at kigge ministre og embedsmænd i kortene og holde dem ansvarlige.”

Et væsentligt budskab for os var dengang: “Ingen over, ingen ved siden af Folketinget”. Det gælder stadig! Det er virkelig alvorligt, at store dele af Folketinget kan holdes hen i uvidenhed, for det er jo netop Folketinget, der er den lovgivende magt her i landet – ikke ministre, regering eller forligspartier. Ingen over, ingen ved siden af Folketinget. Alle folketingsmedlemmer må have adgang til den samme information.

Derfor tak til Jakob Ellemann-Jensen for den nye melding om, at Venstre nu skifter kurs. Den melding er vi utroligt glade for. Vi vil hermed kraftigt opfordre Venstre til at arbejde for, at ministerbetjeningsreglen ikke blot lempes, men helt udgår.

Nu venter vi så bare på, at Mette og hendes socialdemokrater også skifter kurs. Men det er der næppe meget håb for. Lige nu vil det jo være som at sætte en motorsav til den gren, regeringen selv sidder på.

Svaghederne ved offentlighedsloven har i den grad stået klart og tydeligt frem det seneste år med corona. Den har lagt baggrunden for regeringens mange og alvorlige beslutninger i coronahåndteringen hen i et, for regeringen, behageligt mørke. Det handler blandt andet om dokumenter udvekslet mellem myndigheder som en del af ministerbetjeningen i forbindelse med beslutningen om at aflive mink-erhvervet samt hele forløbet omkring nedlukningen af Danmark i marts 2020 og om hvilke myndigheder, der faktisk stod bag anbefalingerne om at lukke Danmark ned. Der er noget barokt over Mette Frederiksen, som i sin åbningstale til Folketinget i 2019 havde “tillid” som det helt stor slagnummer, men har praktiseret det stik modsatte.

Vores demokrati og tilliden til det lider, når der ikke er åbenhed og gennemsigtighed omkring baggrunden for de politiske beslutninger. Når beslutninger og beslutningsgrundlag kun er forbeholdt de få i regeringskontorerne. Det er ikke det Danmark og det demokrati, som vi kender og holder af, og som vi er en del af som folkevalgte og partiaktive. Det er en skam, at det er blevet sådan. Så hermed en kraftig opfordring til regeringen samt Socialdemokratiets ledelse og folketingsgruppe. Lad os få det åbne demokrati tilbage. NU!

Signe Knappe (V), Gram, Allan Emiliussen (V), Haderslev, byrådsmedlemmer i Haderslev Kommune, Gåskærgade 26, Haderslev, og formand for Venstre i Haderslev Kommune Peter Lund Pedersen


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN