28. maj 2022

Roskilde Kommune

Nej tak til privat affaldskasino

Det var noget af en overraskelse at finde ARGOs forbrÌndingsanlÌg pü KLs dødsliste. Ud fra kriteriet Planen skal sikre, at de miljømÌssigt dürligste anlÌg lukker, var det svÌrt at forstü, at KL pegede pü ARGOs anlÌg, som netop hører til blandt de nyeste, mest moderne og bÌredygtige anlÌg. Det viste sig ogsü, at Energistyrelsen ikke kunne godkende KLs plan. Men hvad sü nu?

Hvis det ikke lykkes at fü enighed om, hvilke anlÌg, der skal lukkes ned, skal der efter en del af klimaaftalen ske en markedsgørelse af den danske affaldshündtering. Det giver ingen mening, nür formület er at tage mest muligt hensyn til klimaet samtidig med, vi skaber den bedst mulige hündtering af vores affald.

ARGO kan i dag levere en billig fjernvarme, blandt andet fordi vi tjener penge pü importeret affald. Ved at overlade affaldsomrüdet til markedskrÌfterne, risikerer vi øget import af affald og vil dermed ikke kunne komme i mül med mindre CO2-udledning gennem mindre affaldsforbrÌnding.

Da ARGOs forbrÌndingsanlÌg er et nyt anlÌg, er der stadig stor gÌld, der skal betales. Derfor vil ARGO ved en markedsgørelse kunne fü det hürdt i konkurrencen med de andre affaldsselskaber, og vi risikerer, at ARGO mü lukke vores anlÌg ned af den grund.

I Enhedslisten stür vi klart bag intentionerne i affaldsaftalen og om mület om at nü 70 procents CO2-reduktion i 2030. Klimaet krÌver, at vi udfaser affaldsforbrÌnding i vores varme- og affaldsforsyning og i stedet øger investeringerne i alternative grønne varmeløsninger og genanvendelse af vores affald.

Partierne bag klimaaftalen bør derfor stü bag en grundigere indsats i forhold til at finde den bedst mulige løsning pü den konkrete opgave: at begrÌnse vores afbrÌndingskapacitet. Dette skal ske gennem en politisk proces ikke ved at lade markedskrÌfterne bestemme.

Flere borgmestre har henvendt sig til klimaministeren med opfordring til at fortsÌtte arbejdet mod en fÌlles løsning. Der er meget pü spil, ikke mindst i Roskilde. Det nytter ikke noget at lÌne sig tilbage nu, sü det vil vÌre oplagt, at vores borgmester Tomas Breddam slutter sig til de øvrige borgmestres henvendelse. Samtidigt opfordrer vi til, at Roskilde Byrüd sÌtter mere gang i arbejdet med at skabe alternativer til affaldsforbrÌnding i forhold til vores varmeforsyning.

AffaldshĂĽndtering og energiforsyning er en del af vores kritiske infrastruktur. Den skal fortsat vĂŚre bevaret pĂĽ borgernes hĂŚnder, under politisk kontrol og mĂĽ ikke blive overladt til et markedsgjort affaldskasino.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN