17. april 2024

SF: Vi vil en bedre folkeskole

Alle børn og unge fortjener at få en god skolegang, hvor de kan vokse som mennesker, danne en masse venskaber og lære den grundviden, der skal til for at klare sig videre i uddannelsessystemet og videre i livet. Det er fællesskabets fornemmeste opgave at danne og uddanne næste generation. Derfor er folkeskolen en hjørnesten i vores velfærdssamfund. 

Når SF Randers og jeg går til kommunalvalg den 16. november, går vi til valg på at styrke folkeskole i Randers Kommune, så flere vælger folkeskolen til. Vi vil kæmpe for, at der kommer et klasseloft på max 24 elever i hver klasse og flere timer med 2 voksne i klassen. Vi vil arbejde helhjertet for at sikre bedre forberedelsestid til lærerne og fjerne alle overflødige nationale tests og i stedet sikre mere tid til leg og læring. 

Bedre forberedelsestid til lærerne skal sikre endnu bedre kvalitet i undervisningen og ved at minimere antallet af de ubrugelige og fejlbehæftede nationale tests, kan vi rette fokus tilbage hvor det hører til, nemlig på elevernes reelle trivsel og læring. 

Vi ved desuden, fra både dansk- og international forskning, at klassestørrelsen og antallet af voksne i klassen har stor betydningen for undervisningen. På kort sigt kan mindre klasser og flere voksne gavne elevernes læring og trivsel, mens det på lang sigt kan styrke elevernes muligheder for at klare sig godt videre i uddannelsessystemet.  Derfor vil vi i SF Randers have klasseloft 24 elever og flere voksne i undervisningen.  

De store klasser skaber mere uro og det er vanskeligt for læreren at nå rundt til alle. Der er simpelthen ikke tid og ro til, at læreren kan tilpasse undervisningen til den enkelte elev og samtidigt sikre klassetrivslen. Det påvirker derfor hverdagen i skolen negativt, når klasserne er for store.

I SF ved vi at folkeskolen er fællesskabets skole, og at den er et af de vigtigste midler til at mindske betydningen af børns sociale baggrund. Alle børn bør have reelt lige muligheder for et godt liv og derfor vil SF Randers kæmpe for at styrke folkets skole.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN