12. april 2024

Randers kommune skal være en god arbejdsplads

Medarbejderne er fundamentet for velfærden i Randers kommune. Randers Byråd skal blive bedre til at varetage sin opgave som arbejdsgiver for kommunens mange medarbejdere og forebygge nedslidning, stress og sygdom forårsaget af arbejdet.

Vi skal sikre, at rammerne er i orden, så medarbejderne faktisk kan udføre deres arbejde. 

Randers Kommune er kommunens største arbejdsplads. Hver eneste dag møder tusindvis af dygtige medarbejdere op på arbejde, for at gøre hvad de kan for borgerne i kommunen. Derfor skal Randers Byråd blive bedre til at påtage sig arbejdsgiveransvar. Vores beslutninger åbner døre eller spænder ben. Vi beslutter hvor hurtigt SOSUen skal løbe og hvor mange elever læreren står alene med.

I SF ønsker vi at forandre vilkårene for vores ansatte. De mange år med new public management og stram økonomistyring har betydet et større krav om dokumentation og kontrol. Det, samt alt for mange besparelser gennem årene, har betydet at flere offentlige ansatte i højere grad mistrives i jobbet og endda bliver stressramte. Vi ønsker en ny tillidsreform, som en ny styringsform, hvor tilliden til den enkelte medarbejders faglighed bliver styrende, og hvor unødvendig dokumentation fjernes, så den ansatte får tid til, sammen med borgeren, at tage vare på kernefunktionen. 

I SF ønsker vi, at medarbejderne skal afspejle lokalsamfundets mangfoldighed i forhold til alder, etnicitet og alle køn. Det er en kommunal opgave bevidst at rekruttere bredt og blandt kommunens forskellige borgere. Vi vil også gerne understrege, at alle medarbejderne har deres fulde ytringsfrihed. Vi vil sågar gerne høre, hvad I oplever ude blandt borgerne.

I SF vil vi kæmpe for, at medarbejderne i vores organisation skal have lov at ytre sig både politisk og om deres arbejdsforhold, og ikke mindst om de forhold, vores borgere bliver mødt med. Det kan dog ind imellem være en vanskelig sag at stå frem, derfor er det vigtigt at den whistleblowerordning SF fik indført i 2014 fastholdes og gøres lettere tilgængelig for medarbejderne. 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN