21. maj 2022

Rødovre Kommune

Voldsomt angreb fra lokal konservativ

DebatindlÌg af Flemming Lunde Østergaard Hansen, Gruppeformand for Socialdemokratiet 

Kenneth Finsen (KF) fra de konservative i Rødovre har füet bragt et sjÌldent set aggressivt debatindlÌg i vores lokale avis. Kenneth Finsen beskylder Rødovres tidligere borgmester gennem 26 ür for at have vÌret magtfuldkommen og have udøvet magtmisbrug.

Jeg anser det for yderst beklageligt, at den lokale konservative kandidat til Kommunalbestyrelsen ikke har format nok til at anerkende den store indsats, som Erik Nielsen har ydet for vores kommune, men i stedet kommer med südan en skidtspand. Erik har som meget vellidt borgmester kÌmpet dag og nat for borgerne i Rødovre. Og han har samtidig haft overskud til ogsü at kÌmpe for alle landets kommuner, bl.a. som formand for Kommunernes Landsforening. Vi er heldigvis rigtig mange büde i og udenfor Rødovre der ved, at Erik Nielsen fortjener et vÌsentlig bedre eftermÌle, end det som KF hoster op med.

Ifølge KF har Rødovre et gennemsyret socialdemokratisk embedsvÌrk. Virkeligheden er naturligvis en anden. Vi har dygtige medarbejdere, der hver dag samvittighedsfuldt gør hvad de kan for at løse deres opgaver bedst muligt. Bortset fra direktøransÌttelser, hvor en samlet kommunalbestyrelse ansÌtter, sü blander vi politikere os ikke i, hvem der bliver ansat i kommunen.

Det mest aparte bidrag fra KF er dog, at han sammenligner Socialdemokratiet i Rødovre med det tidligere Socialistiske Enhedsparti i Østtyskland (DDR). Han bruger ligefrem betegnelsen Det Socialdemokratiske Enhedsparti. Bare for at friske hukommelsen op, sü stod SED i spidsen for et diktatur der kun overlevede i nÌsten 70 ür pü grund af sovjetiske besÌttelsestropper, stikkervirksomhed, forfølgelse og fÌngslinger af kritikere, dødsstraf og opførelsen af Berlinmuren for at forhindre sine egne borgere i at flygte.

Kenneth Finsen påstår, at Socialdemokratiet gennem 92 års ledelse af Rødovre har benyttet sin magt flittigt og tromlende. Også her er KF på gal kurs. Socialdemokratiet har ikke en eneste gang, i de 15 ½ år, som jeg har siddet i Kommunalbestyrelsen, stemt noget igennem Kommunalbestyrelsen, uden at minimum to andre partier har bakket op. Over 95 pct. af sagerne bliver i øvrigt besluttet i enighed. De senere års vigtige forlig om budgettet har indbefattet alle partier. Socialdemokratiet deler gerne ud af sin ”magt”. Bare to eksempler. Der er fornyelig nedsat en styregruppe for den nye kommende administrationsbygning i tilknytning til det nuværende Rådhus. Socialdemokratiet kunne have sat sig på alle politiske pladser. Vi har i stedet valgt at have en repræsentant i styregruppen, nemlig borgmester Britt Jensen, mens de øvrige politiske pladser er givet til de andre partier. På samme måde med det nye udvalg med fokus på bæredygtighed, hvor der deltagere repræsentanter fra foreninger, erhvervsliv og borgere. Her kunne Socialdemokratiet også have sat sig på alle politiske poster, men har valgt kun at besætte en, og også her give de øvrige poster videre til kolleger i andre partier.

I disse år er der stor fokus på inddragelse af borgere, foreninger og erhvervsliv. Det kommer fx til udtryk, når der afholdes bæredygtighedslab med interesserede borgere, når der inddrages lokale borgere og foreninger i udviklingen af Islev Bibliotek til bibliotek og medborgerhus, når der skal laves en ny idrætspolitik, når der skal udtænkes idéer til, hvordan vi kan højne biodiversiteten og den vilde natur i Rødovre, når der bliver bygges nye daginstitutioner, hvor forældre og medarbejdere er med i styregrupperne for byggerierne, når vi ved lokalplaner laver ”for-høringer”, så borgernes perspektiv kan komme med, inden at lokalplanerne bliver formuleret, når der er tæt inddragelse af seniorrådet, integrationsrådet, udsatterådet, og når unge bidrager meget aktivt i udviklingen af en ny ungestrategi med konkrete aktivitetsforslag.

Socialdemokratiet i Rødovre er med andre ord sit ansvar bevidst. Det forpligter at vÌre et stort parti. Inddragelse og deling af indflydelsen vil for os altid vÌre af afgørende betydning. Og vi vil i regi af Sammen om Rødovre, i fÌllesskab med de øvrige partier i Kommunalbestyrelsen, gøre endnu mere i de kommende ür for at inddrage borgere, foreninger og erhvervsliv. Alle gode idÊer er i den forbindelse velkomne.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN