30. maj 2024

De ældre har opbygget det samfund, vi har i dag, og det skal vi være taknemmelige for

Danskerne lever generelt længere, og borgere over 65 år udgør en stadig større andel af befolkningen. Et godt ældreliv er for mange forbundet med at klare sig selv længst muligt. Mange ældre har et godt fysisk og mentalt helbred, men der er også ældre, hvor svækkelse af funktioner, sygdom og ændrede livsbegivenheder, som fx tab af nære relationer eller overgangen fra arbejdsliv til pensionist kan fører til nedsat livskvalitet. 

Køge Kommune bør have den ambition at blive foregangskommune, når det kommer til at sikre høj kvalitet i ældreplejen og tryghed i alderdommen. Ældre borgere skal fortsætte med at leve det liv, de selv ønsker, så længe som muligt med størst mulig selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, så det personlige ønske bliver taget alvorligt.

På plejehjemmene bør der oprettes bestyrelser – Bestyrelserne skal blandt andet sikre, at de ældre, deres pårørende og lokale ildsjæle har mulighed for at få indflydelse på dagligdagen og sikre en høj kvalitet i plejen.

Lokalsamfundet spiller således en særdeles vigtig rolle i det forebyggende arbejde. 

Jeg har selv arbejdet i hjemmeplejen og på plejehjem, og ved hvad det kræver og som var en fantastisk tid i mit arbejdsliv, hvor jeg fik mange nære relationer som jeg mindes med glæde selv den dag i dag mere end 20 år siden.

Jeg vil gøre mit for at de ældre bliver ved med at trives og vi får bygget flere senior-boliger og sikret den bedste pleje og livskvalitet, det er det mindste vi kan gøre…

Stem personligt den 16. november og prioriter vores ældre og sundhedsvæsen i Køge Kommune.

Rikke Christel Kornval, byrådskandidat Venstre Køge – 

Tlf. 23258294 Mail: rikke.venstrekoege@gmail.com 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN