17. april 2024

Der er fart på - måske for meget fart?

Af John Tefke (K), næstformand, Byplanudvalget, og Richard Sandbæk (K), næstformand, Teknik- og Miljøudvalget

Vi kender det nok alle: Man har lidt travlt, eller man glemmer at huske på farten.

En del steder i kommunen bliver der kørt for stærkt, det ved vi fra hastighedsmålinger og fra borgere, der kontakter os. Det støjer mere at køre stærkt, ligesom antallet af ulykker stiger med hastigheden.

Vi har børn og ældre, der skal komme sikkert frem, uanset om de er gående eller på cykler

Hvad kan man gøre for, at farten for biler ikke overskrides til fare for andre? Der er faste fartgrænseskilte, som måske ikke altid hjælper.

På nogle strækninger er der chikaner og andre fartsænkende foranstaltninger. Trafikken skal dog også kunne komme frem, så det er ikke ideelt alle steder, og det er dyrt at etablere.

Vi har pt to mobile hastighedsmålere i kommunen, som på skift kommer op på udvalgte strækninger, som umiddelbart giver os en påmindelse om farten med et blinkende tal for vores hastighed – det ser ud til at hjælpe, måske fordi det blinker, men nok mest af alt – fordi det ikke plejer at være der og så kan hastighedsmålere opsamle data som giver vores kommune en god oversigt over problemområderne.

Derfor foreslog Konservative på sidste Teknik- og Miljøudvalgsmøde, at vi skal indkøbe yderligere to mobile hastighedsmålere, som kan komme rundt på kommunen veje, og gøre det mere sikkert at færdes for os alle. Forslaget blev godt modtaget af de andre partier.

Vi håber vi sammen med andre partier i udvalget, SF, S og Ø, kan finde en finansiering af 2 ekstra hastighedsmålere, så vi kan agere hurtigere, når vi får borgerhenvendelser fra f.eks. Grundejerforeninger om for høj fart.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN