26. maj 2022

Randers Kommune

Er der udvist rettidig omhu? Valgkamp eller?

KÌre Niels Erik Christensen Venstre, nej jeg fører ikke valgkamp pü børnepasningsomrüdet i Dagtilbud sydøst, det er en sag jeg har arbejdet med siden forüret 2020.  Jeg fremkommer med mine løsningsforslag, og kan fü lyst til at spørge formanden, har du udvist rettidig omhu? Har du som formand for udvalget børn og familie i Randers kommune vÌret din stilling vÌrdig og vÌret fremsynet nok?

Det skal jeg lade vĂŚre op til jer vĂŚlgere, men vil dog gerne igen fremkomme med mine holdninger i denne sag.

Hvert andet år udarbejdes der en kapacitets analyse på daginstitutionspladser i Randers kommune.  Den seneste er fra maj 2020. Der fremgår det klart og tydeligt, at der fra januar 2022 vil være et kæmpe pladsmangel problem i Dagtilbud sydøst (Assentoft). Det fremgår, at selv om der vil være plads i de andre dele af kommunen vil familier have vanskeligt ved rent geografisk at benytte sig af disse ledige pladser. Disse oplysninger bliver byrådet orienteret om 18 maj 2020, det er dog op til udvalget for børn og familie at finde og træffe beslutninger omkring en løsning på ”problemet”

Jeg opfordrede derfor, udvalgets nÌstformand om at tage pladsproblematikken i omrüdet op pü møde afholdt i juni 2021. 

 8 september, stiller jeg igen spørgsmül vedrørende den manglende pasningskapacitet i omrüde sydøst, og beder om, at det igen bliver sat pü dagsordenen pü mødet d. 21 september 2021. Für svar tilbage at der skal bygges i Munkdrup og Dronningborg.

D 12 oktober er der sü blevet besluttet i udvalget at børn i alderen 3-5 ür skal køres rundt i busser i hele kommunen, til der hvor der lige er plads pü dagen.

Sü jeg spørger igen udvalgsformanden for Vestre, har der vÌret udvist rettidig omhu i denne sag? Og er det virkelig den bedste løsning for vores børn i sydøst- Assentoft/Vorup/Kristrup.

 I gür indsendte jeg 4 spørgsmül mere til udvalget omkring denne problemstilling, jeg hüber jo stadig pü, at der kan komme en fornuftig løsning pü pladsmanglen. 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN