19. juni 2024

Glæde over udbygning af kollektiv trafik i Aarhus

Regeringens udspil til en infrastrukturplan havde for få planer for at bekæmpe trængsel i større byer. Ikke mindst syntes vi i Radikale, at vores universitetsbyer, herunder Aarhus, skulle investeres i. Derfor holdt vi fast i, at der skulle ske noget, og vi pegede på næste etape af letbanen fra Aarhus Ø til Brabrand.

Vi er meget glade for, at det er lykkedes at samle hele Folketinget omkring at (gen)etablere Brabrand station og give det statslige bidrag til næste etape af letbanen. Da den borgerlige regering lavede infrastruktur var det ikke med. Nu kom det med.

Aarhus Kommune vokser i antal indbyggere, og der bliver ikke mere plads til biler. Derfor skal den kollektive trafik løftes, hvis ikke Aarhus skal sande endnu mere til. Udover det helt jordnære omkring bekæmpelse af trængsel handler det også om at skabe en moderne og grøn storby. Vi skal bekæmpe luftforurening og klimabelastning. Alt dette gøres ved at investere i kollektiv trafik.

Sammen med planen om en ny bane fra Aarhus til Silkeborg over Galten bliver investeringen i letbanen til Brabrand et væsentligt bidrag til at skabe en moderne og grøn storby. Det glæder vi os over. Tak til de andre partier for samarbejdet.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN