20. juli 2024

Ulighed i sundhed kan også ramme de pårørende

Syge og multisyge patienter udskrives fra sygehus til kommunerne. Det kender vi. Desværre bliver færre udredt 100% under indlæggelse, og der gennemføres bagefter flere ambulante undersøgelser. Det øger belastningen på vores personale i plejen, og tillige fordi vi samtidigt mangler hænder.

Ambulante undersøgelser vil ofte også trække store veksler på de pårørende, der både skal hjælpe patienten, og tillige i særlige situationer skal kunne træde i karakter overfor “systemet”.

I familier hvor ressourcerne er få, der skaber dette yderlig en ulighed i sundhed, end den ulighed vi normalt ofte taler om. Det må vi til livs.

Når ulighed i sundhed opstår, så ser man ofte flere diagnoser ved patienten. Når en patient sendes rundt fra sted til sted for at få undersøgelser, behandlinger med mere, så er der bare nogle patienter og deres familier, der på et tidspunkt giver op og bliver handlingslammede. Vi skal som velfærdssamfund også have overskud til langt større fokus på de pårørendes rolle, deres ansvar og evner.

Man kunne starte med, at der burde være en afdeling for multisygdomme på et hvert sygehus, så borgere kan undersøges og behandles ét sted og på én gang.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN