20. juli 2024

Mærkesager

Udvikling af alle lokalsamfund
For mig er det vigtigt, at der er udvikling i alle områder af Helsingør Kommune. Jeg har bl.a. brugt en del af min tid som kommunalpolitiker på at tale med borgere i Skibstrup, Rørtang og Julianelund, der har været berørt af nye lokalplaner. Vi skal ikke være bange for nye initiativer, men det kræver dialog med de lokale borgere at sikre gode og bæredygtige lokalplaner.

Gode boligområder og trafikforhold
Flere områder skal have både ejer- og andelsboliger samt almene boliger og seniorbofællesskaber. Det skal være muligt at bo i Helsingør Kommune både som ung, senior og som børnefamilie. For at flere familier får lyst til at flytte til vores kommune skal vi også investere i vores daginstitutioner, skoler og kollektive trafik, så det er attraktivt at bo i alle dele af kommunen.

Gode forhold for idrætten og bedre folkesundhed
Som frivillig idrætsleder og formand for Hornbæk Idrætsforening arbejder jeg meget med, hvordan vi skaber gode forhold for idrætten og det frivillige foreningsliv. For mig hænger det sammen med at styrke folkesundheden. Vi har opnået flotte resultater, men vi skal blive ved med at styrke og udvikle vores idrætsfaciliteter. Derfor vil jeg arbejde for, at den nye plan for idræts- og fritidsområdet bliver omsat til projekter, der giver alle i Helsingør Kommune mulighed for at dyrke idræt.

Bedre dialog med erhvervs- og handelslivet
Erhvervs- og handelslivet er vigtigt. Det er med til at skabe liv i kommunen og gode arbejdspladser. Men Helsingør Kommune skal være bedre til at skabe dialog med og lytte til erhvervs- og handelslivets erfaringer og viden – for eksempel gennem det Erhvervsforum, som Socialdemokratiet har etableret. På den måde kan vi hele tiden udvikle erhvervs- og handelslivets vilkår, så der også i fremtiden er arbejdspladser og liv i vores kommune.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN