20. maj 2024

Klimaheltene findes på landet

Regeringen og en række partier i Folketinget vil pålægge landbruget en C02 afgift under påskud af deres klimabelastning, men udover at ende med en yderligere stigning i fødevarepriserne, så er hele regnestykket vendt på hovedet. Landbruget dyrker en række afgrøder, herunder korn, som er en af de mest effektive C02 støvsugere, du kan finde. Ved dyrkningen ender en større del af plantestængler, blade og restprodukter i jorden, når de pløjes ned, hvilket giver en binding af kulstof, altså CO2 i jorden. Den C02 binding får de ikke C02 kredit for. De får heller ikke kredit for de produkter, der ender i biogassen, på spisebordet eller i kraftvarmeværket, hvilket er tusinder af tons om året.

Landbruget bliver derfor kun målt på deres udledning og ikke optag af CO2, hvilket er helt absurd og et vanvittigt grundlag af udregne afgifter på. En række af vores klimaløsninger ligger derimod på landet. Løsningerne er på vej, i form af conservation farming, præcision farming og en lang række nye måder at dyrke på og ikke mindst langt mere klimamæssigt optimerede metoder til hold af husdyr. Det paradoksale er, at man begrænser landbrugets muligheder for at gøde de jorde, der kan bære det, og gennem den begrænsning får man proteinfattige produkter, der igen fører til behov for import af eksempelvis soya, der hverken gavner økonomien eller klimaet.

I Nye Borgerlige mener vi, at de der dagligt står op og producerer vores fødevarer er de ægte klimahelte. Det er dem, der dyrker produkterne til madkasserne, bøffen til grillen og biomassen til fjernvarmen. De kan og vil rigtigt gerne være med til at levere klimalæsninger, men det er ikke specielt snedigt at lægge endnu en afgift på et i forvejen udfordret erhverv, da det betyder udflytning af arbejdspladser, dårligere fødevaresikkerhed og sætter hele forsyningssikkerheden i fare. Efter Corona og midt i en energikrise er det nok det mest tåbelige, vi kan gøre, med mindre man selvfølgelig ønsker stigende fødevarepriser og galoperende energipriser.

Nye Borgerlige siger nej til afgifter men ja til jordnære løsninger, hvor vi udvikler og ikke afvikler vores landbrug. Vi kan og vil ikke undvære dem.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN