25. juli 2024

Danmark skal have en ansvarlig energipolitik

Som det ligger nu, vil politikerne frem mod 2030 bruge næsten 150 mia. kr. af skatteborgernes penge på at forcere den grønne omstilling. Det er et vanvittigt stort beløb, og eftersom Danmarks andel af verdens samlede udledninger af drivhusgasser er på 0,1 pct., vil det, vi gør i Danmark, slet ikke kunne måles globalt.

Også elregningen vil blive meget større. Når det blæser meget, produceres der så store mængder strøm, at elprisen bankes i bund. Derfor forærer vi ofte strømmen til meget billig pris til vores naboer. Når vinden ikke blæser, skyder prisen til gengæld op på importeret strøm, som danskerne så betaler overpris for.

Det er derfor en rigtig dårlig idé at basere hele elforsyningen på ustabile energikilder som sol og vind. Efterhånden, som vores nabolande udbygger deres vind- og solenergi, vil prisudsvingene tage til. Selv med nye teknologier, der kan lagre strømmen, vil der være så stort et energitab i processen, at regningen til danskerne bliver urimelig stor.

Den grønne omstilling med ensidig satsning på vind og sol vil få negative følger for vores natur, miljø og kulturlandskaber. Vind og sol kræver nemlig langt mere areal og langt flere materialer for at producere samme mængde strøm som kernekraft.

Regeringen vil opsætte 1.000 flere af de allerstørste landvindmøller og rydde 200 kvadratkilometer natur for at gøre plads til solcelleparker. Am Save bitionerne kan sætte markante spor i landskabet og skabe konflikter med lokalbefolkning. Selv de beskyttede, smukke herregårdslandskaber skal nu åbnes for vindmølleparker og store solcelleanlæg med tab af naturværdier og kulturminder.

Allerede nu er mange danskere negativt påvirket af støjen og ødelæggelsen af udsigten fra vindmøller og solcelleparker. Det vil blive mange gange værre, hvis den ensidige satsning på vind og sol får lov at fortsætte.

Den danske model med store mængder vindenergi og biomasse kan ikke kopieres i andre lande. Det kan man til gengæld med decentral kernekraft i mindre værker kombineret med vind og sol efter lokale forhold. Danmarks vindenergi virker kun, fordi vi ved, at når det ikke blæser, kan vi købe strøm i udlandet. Hvis alle lande gør som os, er der ikke noget strøm at købe, når møllerne står stille, hvilket vil øge risikoen for strømudfald markant.

Danmark har en stærk tradition for forskning indenfor kernefysik. Mulighederne for nye opdagelser, som kan gavne menneskeheden, er langt fra udtømte. Nye Borgerlige vil derfor styrke forskningen i nye teknologier og genopbygge Niels Bohr Instituttets enestående placering i den internationale forskningsverden indenfor kernekraft.

Såvel EU som FN’s klimapanel er nået frem til, at grøn omstilling uden kernekraft er urealistisk. Skal udledningerne af drivhusgasser holdes i ave, skal der opføres nye kernekraftværker.

Dansk energipolitik har været uansvarlig i årevis. Resultatet ses nu i form af de voldsomme priser på energi. Vi må tage skeen i den anden hånd. Danmark skal have en ansvarlig energipolitik.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN