21. juli 2024

Tilbyd pædagogmedhjælpere uddannelse

Debatindlæg af Peter Mikkelsen (Ø)

Ikke at der er noget galt med uddannede sygeplejersker og psykologer, der qua deres uddannelse sikkert hurtigt kan lære, hvad der skal til for at fungere professionelt i det pædagogiske arbejde med børn og unge.

Artiklen påpeger endvidere, at de uddannede sygeplejersker og psykologer tælles som uddannet personale, som uddannede pædagoger.

Der kan være mange grunde til at det er svært for kommunerne at få uddannede pædagoger. Løn og arbejdsforhold er afgørende parametre.

Det er en opgave for kommunen at sikre uddannet personale i kommunens institutioner. Opgaven bliver ikke mindre af, at kommunen i 2024 skal opfylde kravene til minimumsnormeringer.

Enhedslisten har flere gange peget på at uddanne allerede ansatte pædagogmedhjælpere, der i deres ansættelse allerede gennem flere år har arbejdet dedikeret med børn, har vist deres værd, som pædagogiske assistenter. Det ligger lige for at tilbyde allerede uddannede, ledige pædagogiske assistenter arbejde og at tilbyde nuværende ansatte pædagogmedhjælpere uddannelsen.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN