15. april 2024

Grævlinge, havørne og S siger tak

Af Per Frost Henriksen og Carsten Nielsen (S), medlemmer af Fredensborg Byråd

Fredningsnævnet er klare i spyttet, de vil ikke tvinge en sti igennem rundt om Esrum Sø,

uanset at det forslag har spøgt igennem de sidste 30-40 år. Socialdemokratiet i

Fredensborg hilser udkastet velkommen, vi er helt enige i, at forslaget om en tvungen sti

ikke skal gennemføres.

Esrum Sø Sti har i mange år været et stort samtaleemne i Fredensborg og omegn. Skal der være en sti eller skal der ikke, skal der færdes cyklister og/eller gående. Betyder det noget, at der er et særligt fugle- og dyreliv, grævling og havørn og meget andet. Spørgsmålene har været mange og svarene har svirret i luften.

Helt efter bogen kommer Fredningsnævnet for Nordsjælland med et udkast til kendelse, som det hedder i fagsproget. Først til december kommer den endelige kendelse, der er gældende. I udkastet siger Fredningsnævnet, at de ikke ønsker en tvungen Esrum Sø Sti.

I Socialdemokratiet er vi meget tilfredse med udkastet til kendelse, der klart siger fra overfor en tvungen sti rundt om Esrum Sø.

Argumenterne fra Fredningsnævnet flugter fint med Socialdemokratiets holdning om, at naturen og fuglelivet kommer i første række, og at der er mulighed for en frivillig løsning, der tilgodeser ejerne og samtidig passer på naturen, samtidig med at flere Fredensborgere får let adgangsvej til Grib Skov.

Det betyder noget at Havørnen henter sin føde til sig selv og ungerne på rede i lige præcis dette område. Det er sund fornuft, og tak for at tage hensyn til naturen og fuglelivet. Det her handler om meget mere end havørne og grævlinge, det handler om respekt for den samlede natur for området.

Udkastet til kendelse fra Fredningsnævnet udelukker slet ikke en fornuftig løsning for området.

Løsningen på udfordringen vedrørende Esrum Sø Sti er dialog mellem de fire kommuner og de private lodsejere langs Esrum Sø.

Kommunerne og lodsejerne er nu frit stillet til at arbejde for en god løsning, herunder den bedste placering af stien i samarbejde med jordejerne. Hverken Fredensborg Kommune eller de private lodsejere bliver tvunget til store anlægsudgifter, vi bestemmer selv hvor, hvornår og hvordan stien etableres.

I Socialdemokratiet er vi glade og fornøjet over at undgå enhver form for tvang, og vi glæder os over at flora og fauna, også langs Esrum Sø, kan udvikle sig i ro og mag. Lad os sammen nyde den gode udsigt over Esrum Sø. Det er hverken pip eller kuk, det er sund fornuft.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN