12. april 2024

Kommunens virksomheder fortjener et rigtigt erhvervskontor

Af Ole Pedersen og John Mogensen, kandidater for Lokallisten i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kigger man på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside, så findes der allerede et erhvervskontor. Men i virkeligheden består det bare af en enkelt erhvervskonsulent. Det er slet ikke specielt synligt – hverken på hjemmesiden, kommunens Facebook, LinkedIn, nyhedsbreve eller ude i virksomhederne. Det mener vi i Lokallisten, at der skal gøres noget ved.

I en kommune af Faaborg-Midtfyns størrelse kører vi mandskabsmæssigt med rumpen i vandskorpen. Erhvervskonsulenten kan være nok så god, men det er ikke nok til at skabe den synlighed og effekt, som man – både borgere, politikere og virksomheder – gerne ser.

Lokallisten mener, at hvis kommunen skal blive endnu mere attraktiv, og hvis vi skal have et bedre erhvervsklima, så skal erhvervskontoret opgraderes kraftigt, og det skal ud af rådhuset. Erhvervskontoret skal være virksomhedernes eget. Igen. Som dengang det lå i Faaborg-Midtfyn Erhvervsråds regi.

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd er tænkt som erhvervslivets ”talerør” i forhold til kommunen, altså os politikerne og administrationen. Hvis de skal blive mere synlige erhvervspolitisk og skal leve op til deres vision om at styrke erhvervsklimaet og erhvervslivet, så skal erhvervskontoret tilbage til dem.

Lokallisten går ind for, at der skal ansættes flere erhvervskonsulenter og en rigtig erhvervschef (én, der arbejder 110 procent af sin tid med erhverv). I Erhvervsrådet bliver konsulenterne virksomhedernes egne og ikke bare nogen fra kommunen.

Det er en billig løsning for kommunen. Det skaber større synlighed – både om den hjælp og støtte, man kan få, og i forhold til at synliggøre kommunen som erhvervskommune og den erhvervspolitiske indsats.

Lokalisten mener, at kommunalbestyrelsen, som før, kan indgå en kontrakt med erhvervsrådet, så man sikrer effekt for pengene. Som før skal der naturligvis også være et tæt samarbejde med de kommunale forvaltninger. Og internt i forvaltningerne skal man naturligvis ikke bare samarbejde, men også sikre en koordineret indsats.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN