20. maj 2024

Derfor stemte SF for dispensation til Lynæs Surfcenter

Kommentar til sag om midlertidig dispensation til seks telte, fem shelters og en toiletvogn i haven hos Lynæs Surfcenter:

På udvalgsmødet i dag har SF stemt for en midlertidig dispensation til seks telte, fem shelters og en toiletvogn i haven hos Lynæs Surfcenter.

Surfcentrets ansøgning har i løbet af de seneste uger været belyst fra de forskelligste sider, så udvalgsformand Anja Rosengreen kunne stemme for ansøgningen.

SF har hele tiden meldt ud, at vi var FOR en dispensation, men da det nu var således, at det SF-medlem (Anja), der fysisk sidder i udvalget, samtidig er mor til en medarbejder hos den virksomhed, der ansøger om dispensation, ja så kunne Anja Rosengreens stemme ikke være den afgørende stemme på et lukket møde.

Da Anja Rosengreen samtidig skulle læne sig op ad en usikker habilitetsvurdering, har vi i SF bakket op om hendes behov for en offentlig debat og et åbent beslutningsforløb.

Forløbet har vist, at der for mange har været langt flere dagsordner, end blot en midlertidig seks måneders dispensation til telte og shelters, i spil.

Det var netop Anja Rosengreens indsigt og bekymring, og derfor vigtigt at få ting skilt ad få håndteret, der hvor det hører til:

Parkering: Parkeringsudfordringen i Lynæs er en fælles opgave for havn, virksomheder på havnen og kommunen, som skal løses.

(Der er i øvrigt planlagt med ekstra p-pladser i den midlertidige ansøgning om telte og shelters)

Støj: Der kom 10 høringssvar ud af 40 mulige. De 9 handlede om støj. Den problemstilling har Lynæs Surfcenter taget meget alvorligt, fået foretaget professionel støjafdækning, taget initiativ til nabomøder samt præciseret i retningslinjerne for et eventuelt overnatningsområde, at det er et stilleområde.

Lokalplanarbejdet: Som har været meget længe undervejs med svære forhold for de lokale virksomheder til følge. En midlertidig dispensation vil give en unik mulighed for rent faktisk at få afprøvet noget af det, vi ved, der vil blive ønske om til en kommende lokalplan.

Telte og shelters er midlertidige installationer, så de kan fjernes med dags varsel uden videre.

Der er i øvrigt overhovedet ikke noget forkert eller skummelt ved at dispensere, det er jo netop en mulighed i lovgivningen, fordi det kan være helt fornuftigt.

Lighed i behandling af vores virksomheder og foreninger: På Hundested Havn, Lynæs Havn og Frederiksværk Havn er der uden tilladelse etableret overnatningspladser for autocampere og telte (Lynæs), De forhold lovliggøres, så vidt vides, administrativt.

Naturhensyn: Lynæs Surfcenter har kun kontakt med en lille del af de surfere, der benytter området. Det var ny viden for mange, så det var vigtigt, at den offentlige debat fik dette frem.

Den seneste måneds debat har, så vidt SF er orienteret, skabt en frugtbar dialog mellem Lynæs Surfcenter, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening.

Miljøministeriet er myndighed, og hvis ministeriet vurderer, at surfing skal begrænses, så bør der skiltes herfor så alle kender vilkårene.

En kontakt til Miljøministeriet ift. habitatbeskyttelsen, vil SF naturligvis sikre, kommer til at indgå ifm. med en kommende ny lokalplan.

Nu har debatten været åben og gennemsigtig. Der er mange, som har udtrykt deres støtte til Surfcenterets udvikling og afprøvning af nye ideer.

Rygter, spin og forkerte historier er blevet luftet ud, så SF og Anja Rosengreen kan, efter den åbne debat, stemme for en midlertidig dispensation til seks telte, fem shelters og en toiletvogn, som kan opstilles i seks måneder.

Vi glæder os til sommeren og de mange hyggelige stunder i Lynæs.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN