23. juni 2024

Når staten spiller Uno

Landsskatteretten har truffet afgørelse i en sag om ulovlig opkrævning af moms på renovationsydelser.

Afgørelsen betyder, at de kommunale selskaber ulovligt har opkrævet moms fra private forbrugere, ligesom de kommunale aktieselskaber ulovligt har fået godtgjort momsen i deres regnskaber. Og det betyder i fremtiden, at dette vil øge udgifterne med 25% – da Hillerød Forsyning jo ikke kan trække købsmomsen fra.

Og da Hillerød Forsyning er et kommunalt ejet selskab og drives som et Hvile-I-Sig-Selv-Selskab, hvor der burde være balance i regnskabet – så bliver de ulovlige opkrævet moms-penge ikke betalt tilbage – fordi der så vil være et underskud, som så skulle dækkes af forbrugerne – og det er så her, at Staten og kommunerne smider et Uno-kort, for selvfølgelig vil kommunen ikke betale noget tilbage, selvom det er ulovligt opkrævet.

Og hvis der havde været en privat virksomhed, som havde foretaget affaldshåndteringen, så ville man smide et nyt Uno-kort, fordi affaldshåndtering betragtes som en kommunal myndighedsopgave. Så uanset om kommunen eller staten gør noget ulovligt, så får det ikke konsekvenser for de ansvarlige og forbrugerne bliver ikke tilgodeset.

Hvis man kan lave så kringlet regler og alligevel slippe for ansvar, hvorfor kan man så ikke bare lave så simple regler, at de kan overholdes. Det er jo vildt urimeligt, at kommunale selskaber kan opkræve noget ulovligt – uden at blive stillet til ansvar og så samtidigt dækker sig ind under andre regler og principper.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN