30. maj 2024

Rewilding er en god tanke – men dyr skal jo ikke lide og sulte

MOLS: Rewilding er et verdenskendt initiativ, der har til hensigt at bidrage til, at naturen bevæger sig tilbage mod den oprindelige tilstand, som før mennesket begyndte at ændre på det.

Formålet med at indføre rewilding i visse områder er at genoprette naturområder og lade disse områder udvikle sig uden menneskelige indblanding.

Alligevel blander mennesket sig i naturområdet, når det bestemmer sig for at sætte dyr ud i naturområderne som et led i et rewilding-projekt.

Det er der som sådan ikke noget i vejen med, og de fleste ville kunne følge argumentet med, at dét at skabe flere vilde naturområder uden menneskelig indgriben er et ønskværdigt tiltag.

Humlen opstår dog, når disse dyr bliver glemt og lider grundet mangel på mad over en længere periode ligesom vi har set på Mols.

Jovist – det var måske også sket, hvis det faktisk havde været vilde dyr, som ikke var sat ud af mennesker.

Havde der rent faktisk været tale om vilde dyr, så havde de haft muligheden for at flytte sig efter mad.

Dette har dog ikke været en mulighed, i og med at disse ”vilde” dyr har været indhegnet, og denne mulighed har derved været frataget.

Tanken om rewildning er god, og det bidrager særdeles godt til et helhedsbillede af naturen og en genoprettelse af biodiversiteten, og når man lader naturen gå sin gang, skal det ske uden unødvendig indblanding af mennesker.

Der ligger dog et ansvar hos dem, som bruger disse dyr som et middel og tillægger dem en instrumental værdi, til at passe på dem i en tilstrækkelig grad, så de ikke oplever vanrøgt og sult.

Det bør efter min mening være sådan, at disse dyr er sikret de samme rettigheder og er dækket af samme dyrevelfærdslove som andre dyr i Danmark.

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN