12. april 2024

Tillid til mennesker, planer og aftaler

Som borger i Køge kommune overlader man en stor del af livets forhold til de fælles beslutninger der træffes i byråd og udvalg.

For mange kan det føles fjernt, og man tænker på det som “Systemet” eller “Kommunen”. Personligt kan jeg bedst lide at tænke på det som “Fællesskabet” – Rettelig betyder kommune jo også “fælles” fra det latinske ord “communis”.

Når man som borger overlader en stor mængde vigtige beslutninger til fællesskabet, kræver det stor tillid fra borgernes side og på den anden side stor respekt og konstant medleven fra politikere og embedsværk for at gøre sig fortjent til denne tillid.

Retssikkerhed, følelsen af trygt at kunne henvende sig om egne problemer eller behov hos familie og nærtstående er helt grundlæggende og var meget højt på dagsordenen da Enhedslisten valgte at indgå i konstitueringen efter sidste kommunevalg. Vi var med til at nedsætte et opgaveudvalg (såkaldt §17 stk. 4 udvalg) der skulle kulegrave de mangfoldige udsagn om borgere der følte sig slået på mødet med systemet når de var mest følsomme og havde behov for hjælp og støtte. Etablering af en uafhængig ombudsfunktion “Borgerrådgiver” var også en vigtig ting vi dog kun fik et delvist løfte omkring.

Arbejdet med en ny og mere åben stil når borgerne havde “ramt muren” i de kringlede systemer er kommet et godt stykke vej i denne byrådsperiode om end den evindelige Corona har forsinket udbredelsen af de nye vaner en del. Etablering af en ombudsinstitution halter det desværre mere med men ønsket står stadigt meget højt på vores liste, gerne allerede i forbindelse med budgetforhandlinger her i sensommeren men ellers efter valget i november. Erfaringer fra andre kommuner viser en sådan ombudsfunktion virker positivt både for borgerne og de kommunale sagsbehandlere.

Nok så vigtig som et venligt og imødekommende møde med forvaltningerne er naturligvis bevidstheden om at man tildeles ydelser og handlinger på et lovformeligt og gennemsigtigt grundlag og absolut ikke det modsatte, altså vilkårlighed.

I det hele taget vedtager byrådet løbende mange fine planer, principper og målsætninger. Det svære består i at holde principper i live når alle de feststemte taler er forstummet og det er blevet dagligdag og principperne skal stå deres prøve!

Desværre “knækker filmen” alt for ofte når de floromvundne principper møder virkeligheden.

Seneste har vi set det med kommunens leverandør af varer til pensionister og institutioner, kravene om overholdelse af kommunens regler i alle led inklusive underleverandører har jo åbenlyst været overtrådt i lang tid, men kommunens kontrol har været ikke eksisterende og selv efter at dagspressen afslørede de groteske forhold har det været fortvivlende svært at få politisk opbakning til overholdelse af byrådets egne vedtagelser.

Den slags misligholdelser af kommunens regler må og skal stoppes på et rent administrativt grundlag og jeg håber vi snart kan få etableret et effektivt tilsyn så der ikke behøves politisk indgriben for at stoppe åbenlyse overtrædelser. Køge kommune er en af de kommuner i landet der har mest service udført af private firmaer, dette er absolut ikke Enhedslistens ønske, men så længe det sker må kontrollen være skarp og effektiv.

Vi har heldigvis stor og seriøs borgerinddragelse når vi laver lokalplaner og kommuneplaner, i de sidste år har vi skruet op for borinddragelse hvilket også har vist sig i bedre lokalplaner med langt færre efterfølgende indsigelser – Det siger næsten sg selv de fleste vil gerne præge processen inden den er kørt for langt mens de færreste synes det er den store fornøjelse at kommentere på stort set færdige projekter.

Tillid, troværdighed og bæredygtighed er og bliver de vigtigste elementer i al langsigtet planlægning. Bosætter du dig i byen er liv og nogen støj noget du forventer og accepterer. Bosætter du dig på landet er det mere roen, fuglefløjt og horisonten der har draget dig. Formålet med langsigtet planlægning er jo netop at borgerne kan indrette deres liv på langt sigt ud fra de rammer kommunalbestyrelsen har lagt.

Derfor er det heller ikke legitimt når et flertal pludseligt vender al tidligere planlægning på hovedet og forbereder en larmende motortrafikvej igennem et område hvor borgerne tidligere har haft en berettiget forventning om at de kunne leve et liv i fred og ro blot fordi nogen vifter forskellige kommunalbestyrelser om næsen med en pose penge. Den slags adfærd knuser tilliden under en jernhæl og leder nemt til lukkethed og manglende borger engagement i fremtiden – her saver man virkelig den gren over man selv sidder på!

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN