12. april 2024

Det var det rigtige valg

Norddjurs Kommune havde bestilt ICP Institut for Center-planlægning for at klarlægge hvad aflastningsområdet ved Hesselvang kunne indeholde.

Denne redegørelse blev forelagt kommunalbestyrelsen marts 2019. De konkluderede, at sådan et område på 20.000 kvadratmeter samlet set ville forøge omsætningen for Grenaa by med 105 millioner kroner – svarende til en stigning på 321 procent i forhold til 0-alternativet.

Dog skal det nævnes, at der kunne være en risiko for nedgang i andre butikker i Grenaa, men man forventede ikke dette ville betyde lukningstruede butikker i bymidten.

Efter en henvendelse fra Rema 1000 om at etablere en dagligvarebutik på ”cementgrunden” tæt ved McDonalds, besluttede man at få sagen forelagt politisk behandling.

Udover at behandle Rema´s ansøgning var ICP bestilt til at lave et notat, som skulle beskrive, hvad udvidelser af områder for nye dagligvarebutikker, uden for Grenaa bymidte, ville have af konsekvenser.

Anbefalingen var, at der ikke skulle etableres dagligvarebutikker på over 1200 kvadratmeter uden for Grenaa bymidte.

Sagsbehandlingen startede i Miljø og Teknik Udvalget, hvor Jens Meilvang og undertegnede stemte imod denne anbefaling. Vi mente, at Grenaa havde behov for enhver mulighed for at vækst i dette segment.

Det skabte en del debat i byrådssalen, men med den endelige beslutning, at et flertal, nedstemte ICPs anbefaling.

Efterfølgende er der kommet flere interessenter, som ønsker at etablere sig på området Hesselvang. Udover Jem & Fix, og nylig etableret vaskehal med benzinsalg, vil Harald Nyborg etablere en forretning så snart den nye kommuneplan er vedtaget.

Senest er der en dagligvareforretning der vil etablere sig, samt et plantecenter på op til 8500 kvadratmeter. Dette kræver dog et kommuneplanstillæg da der tillades op til 5000 kvadratmeter. Det betragter jeg som en detalje.

Alt i alt er jeg meget fortrøstningsfuld for Grenaas fremtid. Der er vækst mange steder, blandt andet dagligvarebutikker samt erhvervsområdet, og forhåbentligt kommer detailhandelen i vækst når Covid-19 bølgen har lagt sig.

Og jeg glæder mig umådeligt til denne sommer på Torvet, med de store arrangementer, der er under opsejling. (også uden springvand).

Et andet positivt element er, at befolkningstilvæksten er svagt stigende, i kommunen. Og med de nye butikker ved Hesselvang, vil det modvirke købelysten mod de større byer Randers og Aarhus. Vi skal bare turde det, og tro på det.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN