15. april 2024

Styrkelse af alle Furesøs skoler

Vi er glade og stolte socialdemokratiske skolepolitikere, der efter rigtig gode politiske debatter med de andre partier endelig sætter ind for at sikre mangfoldighed, faglighed og trivsel på alle vores folkeskoler.

Målet er at få endnu bedre skoler, hvor børn med forskellig social, økonomisk og faglig baggrund møder hinanden hver dag. Lærer sammen og beriges af hinanden. Midlerne er en styrkelse af de enkelte skoler og justeringer af skoledistrikter.

I Udvalg for skole og ungdomsuddannelse har vi af flere omgange siddet med resultater fra skolerne, som viser, at nogle af vores skoler har lavere faglige resultater end andre. Samtidig kan vi også se, at disse skoler har flere børn med sociale og faglige udfordringer.

Men løser vi så det ved at sikre, at alle skolerne har mere mangfoldige elevgrupper? Ja, det tror et stort flertal i byrådet på. På det seneste byrådsmøde var der stor opbakning til, at vi justerer vores skoledistrikter, så vi på den måde forbedrer rammerne og sikre mangfoldige elevgrupper på alle vores skoler og ikke kun på nogle.

Vi forventer over en årrække at se faglige resultater på skolerne, som er mere på niveau, og som i højere grad ligestiller skolerne og eleverne i deres læring.

Justeringer i skoledistrikterne kommer ikke til at stå alene. Vi kommer også til give børn med sproglige udfordringer bedre muligheder for at blive undervist i et stærkt sprogligt miljø på en anden skole end den, som de umiddelbart hører til.

Vi har rigtig gode skoler i Furesø. Derfor er der også gode muligheder for, at endnu flere vælger skole i det skoledistrikt, de bor i. Den udvikling skal vi styrke, for det vil også være med til at styrke alle vores skoler.

I de fremtidige budgetter vil vi sammen med de andre partier se på at afsætte flere midler til at forbedre de fysiske rammer på skolerne og til at sikre flere lærere og pædagoger om børnene, så der bliver plads til holddannelse og dobbelt-voksendækning i flere af timerne.

På den måde kommer vi til at styrke skolerne, og vi kommer til at imødekomme og have ambitioner for alle Furesøs elever. Fagligt, socialt og personligt.

Vi er ikke kommet på de forskellige tiltag helt på egen hånd.

I Socialdemokratiet sætter vi stor pris på det arbejde, der er foregået i et rådgivende udvalg bestående af forældre, fagfolk og politikere, og som mundede ud i konkrete anbefalinger og på de forskellige høringssvar, som vi har modtaget. Alle vigtige input. Tak.

Indlæg af Muhammed Bektas og Bettina Ugelvig Møller, Socialdemokratiet


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN