20. juli 2024

Let at sige nej til alternativ

Når man læser Susanne Bettina Jørgensens (SBJ) (S) indlæg omkring lukning af pladser på Pedershave, så kunne man godt få det indtryk, at Økonomiudvalget, af egen drift, havde pålagt Velfærdsudvalget at effektuere lukning af pladser svarende til et afsnit.

Det er på ingen måde tilfældet! Sagen er, at der blev indgået en budgetaftale for 2021, som Socialdemokratiet var en del af (og tak for det!), hvor vi i fællesskab besluttede at lukke de nævnte pladser.

Nu, hvor man så gennemfører aftalen, så undsiger SBJ, på vegne af Socialdemokratiet, selv samme aftale.

At der var behov for besparelser er korrekt, men at Attendo var den direkte årsag, som SBJ beskriver, er ganske enkelt ikke korrekt. Hvis ikke Attendo havde valgt at åbne et friplejehjem i Frederikssund, ville det behov for pladser, som Attendo nu dækker, skulle have været løst af Frederikssund Kommune, hvilket ville have kostet mange millioner mere.

Så Attendo har faktisk begrænset den omkostning, som Frederikssund Kommune skulle løfte, samtidig med, at man som borger fik et reelt alternativ til det kommunale plejecenter. En stor gevinst på mange måder.

Venstre ville også gerne kunne opretholde alle de pladser, vi har på vores ældrecentre. Men i Frederikssund har vi en meget kort venteliste og vi har, i en længere periode, ikke kunne fylde alle pladser ud. Derfor besluttede vi – i budgetaftalen – at lukke de nævnte pladser midlertidigt.

Til forskel for Socialdemokraterne står vi ved vores beslutning og ansvar for budgettet. Vi er derfor også parat til at genåbne pladserne, hvis situationen tilsiger det.

I Frederikssund Kommune bruger vi alle de penge, vi har lov til, på velfærd. Det betyder, at hvis ikke der spares penge på de lukkede pladser, så skal der spares et andet sted. Derfor vil vi vente i spænding på, hvor det så er Socialdemokratiet vil spare på i stedet for.

Hos Venstre er vi meget optaget af, at alle borgere får mest mulig velfærd for vores fælles penge og så holde igen de steder, hvor det gør mindst ondt. Vi kommer derfor ikke til at pege på besparelser på hverken daginstitutioner, skoler eller psykiatrien, som konsekvens af ikke at lukke pladser på Pedershave – som aftalt.

Nu har vi siden vores fælles beslutning om budgettet hørt om alle de besparelser som Socialdemokraterne alligevel ikke vil udmønte. Men hvad mon så det er Socialdemokraterne vil spare på?


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN