20. juli 2024

Unyttigt bureaukrati skal bekæmpes, nu

Randers kommune har igangsat en afbureaukratiseringsproces. Som jeg skrev i et indlæg her i avisen forleden – Radikale Venstre i Randers byråd vil gå i forreste række for mest muligt unyttigt bureaukrati fjernes.

Andre kommuner arbejder også på at mindske bureaukratiet – kommunernes mål er bl.a. at der frigives medarbejder-tid til nærvær og omsorg på velfærdsområderne.

I Ikast-Brande kommune ses f.eks. et opråb om bureaukratiske regler ved magtanvendelse på handicapområdet, fordi tid helt unødvendigt går fra plejen. Opråbet handler bl.a. om at medarbejderne dagligt skal udfylde enslydende dokumentation året rundt i et forsøg på at have kontrol med, at borgere ikke lider overlast. Men det kommer de netop til at gøre. Medarbejderne går nemlig helt unødvendigt fra en borger, hver gang der skemaet skal udfyldes.  Tid der kunne bruges på pædagogisk og omsorgsfuldt arbejde til multihandicappede borgere bruges ved skærmen.

I Københavns kommune har Sundheds og omsorgsudvalget besluttet, at 15 % af alle regler, procedurer og lignende skal forenkles eller helt afskaffes.

I Aalborg kommune har et enig byråd fra 1. juli besluttet at ophæve alle administrative opgaver i ældreplejen og i dagpasningen, der ikke er lovpligtig, men besluttet af kommunen.

I Hvidovre kommune har de besluttet, at borgere der får bevilliget enkelt beløb under 3000 krone ikke behøver aflevere kvitteringer for det købte. Dermed skal medarbejdere ikke bruge tid til kontrol.

I Rebild kommune har man haft en regel om, at de kommunale dagtilbud maksimalt kun må overføre fem procent af ubrugte midler fra et budgetår og til næste. Rebild har gjort reglen mindre restriktiv – nu kan tilbuddene se tre år frem og i højere grad selv beslutte, hvornår de vil bruge pengene (mindre politisk styring). Dermed gives dagtilbuddene større frihedsgrader til at kunne prioritere deres investeringer.
I Rebild har de tillige besluttet at den lovpligtige sprogvurdering hos de mindste børn kun tages i brug hos de børn, hvor det giver mening

I Herning kommune har de besluttet, at to dagtilbud for handicappede borgere fremover satser mere på menneskeligt nærvær hos borgerne og mindre på dokumentation. Det gøres bl.a. ved at brugen af det elektronisk dokumentationssystem Cura neddrosles, og erstattes af mere brug af mundtlige overleveringer.

Konklusion: Unyttigt bureaukrati – det er masser at gøre!


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN