30. maj 2024

Nordic Wastes ejere er miljøsynderen – det er indiskutabelt!

Mens venstrefløjen i Randers Byråd har fokus på at gøre Randers kommune ansvarlig i Nordic Waste sagen, vil Radikale Venstre i dette indlæg gå nogle luftlag højere op – nemlig fokusere på dem der har SKYLDEN; som indiskutabelt har det objektive ansvar for jordskredet. Det er Nordic Wastes ledelse (i den sammenhæng er rigmanden Østergaard Nielsen nævnt).

Vi går op i højderne.

Nordic Waste-sagens kerne er virksomhedens manglende overholdelse af miljølove, måske utilstrækkelige (grønne) forsikringer. Selskabslovgivninger og konkurslovgivningen må også inddrages på samfundsniveauet.

Først løb Nordic Waste deres vej fra arealerne på Gl. Aarhusvej kort efter jordskredet skete, dernæst begærer virksomhedens ejere en taktisk konkursbegæring. Samfundsfællesskabet må nu rydde op efter Nordic Wastes svineri, og må (midlertidigt) lægge anseelige millioner af kroner ud hertil.
Miljøstyrelsen og Randers kommune spiller flot sammen om oprydningen, og på 10. uge kæmper gode folk en rosværdig kamp på Nordic Wastes arealer for at redde Alling Åen og natur og fauna.

Nordic Waste ejernes trav i den her sag er uacceptabel og amoralsk. Synd for danske virksomheder, at Nordic Waste skygger på deres troværdige virke. Synd for borgere og samfund – og i den aktuelle sag især synd for Ølsts borgere – at vi rammes af Nordic Wastes kyniske ledelsesstil.

Nordic Waste sagen giver anledning til at give selskabslovgivningers hæftelsesformer et serviceeftersyn. Et eftersyn der handler om, at Folketinget må gøre sig overvejelser om, hvad der kan gøres lovgivningsmæssigt for at forhindre en ny Nordic Waste miljøskandale. Valgte selskabsform må i hver til fald ikke være en vej til at åbne op for at virksomheder kan løbe fra miljøregninger

Ydermere. Case Nordic Waste stiller krav til at miljølovgivninger og forsikringslove kigges i kortene, så det derved sikres, at de risici der er ved de givne miljøtilladelser afspejles i den forsikringspræmie virksomheder betaler.

Summa summarum. Folketinget må tage tyren ved hornene, og justere relevante lovgivninger. Erhvervslove skal give gode muligheder for foretagsomhed, men samtidig skal det ikke være muligt at løbe fra miljøregninger, som ejerne bag Nordic Waste bevidst forsøger.

Vi må håbe denne forfærdelige miljø-katastrofe ender med retfærdigheden sker fyldest, og ejerne bag Nordic Waste ender med at betale den endelige regning.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN