21. juli 2024

Miljøministeren følger op på Nordic Waste- sagen

På baggrund af jordskredet i Ølst har Miljøminister Magnus Heunicke besluttet at nedsætte en ekspertgruppe, der bl.a. skal undersøge, om miljøskadereglernes indretning fungerer hensigtsmæssigt.

I følge miljølovgivningens regler skal skadesforvolder betale for de tiltag den bliver krævet efter miljøskadeloven. Desuden skal skadeforvolder betale for akutte afværgeforanstaltninger. I jordskreds-sagen i Ølst betyder det, at Nordic Waste skal betale for de skader virksomheden er årsag til.

Laver nu nogle overspringshandlinger i min gennemgang for derved at komme direkte frem til et forhold i miljølovgivningen, som jeg tænker er meget problematisk for kommunerne i Danmark.

Når alvorlige miljøhændelser (a la jordskredet i Ølst) sker, har kommunerne, som miljølovgivningen er skruet sammen i dag, pligt til at tage over, hvis skade-forvolder løber fra deres ansvar og pligt til afværger-foranstaltninger mm. – hvilket Randers kommune er pålagt at gøre efter jordskredet i Ølst.

Ikke nok med det. Kommunerne bliver tillige pålagt at lægge penge ud for skadesforvolder, som Randers kommune har måttet gøre for Nordic Waste (aktuelt 370 millioner (skatte)kroner!). Regelsættet i relevante miljølove betyder faktisk, at kommunerne i Danmark teoretisk set kan komme til at betale miljø-regningen, hvis skadeforvolder erklæres fallit.  Der er simpelthen ikke rimeligt over for kommunerne i det ganske land, at de må leve med mulige økonomiske risici grundet en ufuldkommen miljølovgivning. De latente og urimelige økonomiske risici for kommunerne må fjernes ved fremtidige ændringer i miljølovgivningen!

Jeg vil opfordre til, at miljøministeren og Folketinget ændrer regelsættet i Miljøbeskyttelsesloven, miljøskadereglerne og andre relevante lovgivninger, så kommunerne i fremtiden ikke har nogen teoretisk mulighed for at skulle betale den regning, der retteligt skulle betales af skadesforvolder – vi i Randers kommune ved om nogen tingenes tilstand er uantagelige og urimelige.

Altså. Ekspertgruppen må ved endt arbejde komme med den anbefaling, at det fremover hverken må være teoretisk eller praktisk muligt, at kommunerne risikerer at betale kæmpe million-regninger, når virksomheder løber fra deres ansvar ifølge miljølovgivningen – børnene, de unge, de ældre m.fl. skal ikke betale prisen, når virksomheder løber fra deres miljøregninger!


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN